Nå er blogger og andre ytringer på internett offentlige

iTunes-illI august 2012 avgjorde Høyesterett at blogginnlegg og andre ytringer ikke er “offentlige” i strafferettslig forstand. Forklaringen var gamle straffebestemmelser som ikke var tilpasset dagens virkelighet. Og ikke minst en straffelov som ble vedtatt i 2005, men som Justisdepartementet ikke har klart å sette i kraft. Man er mildt sagt lite imponert av Justisdepartementet. Åtte år etter at loven ble vedtatt er det ingen unskylding at man ikke har de nødvendige datasystemer. Det er Justisdepartementet som ikke har gjort jobben sin.

Sist fredag, 24. mai 2013, ble endringer i straffeloven sanksjonert i statsråd og loven trådte i kraft straks. Blogger m.m. derfor nå er offentlige.  Strl § 7 annet ledd lyder nå:

En handling er offentlig når den er foretatt i nærvær av et større antall personer, eller når den lett kunne iakttas og er iakttatt fra et offentlig sted. Består handlingen i fremsettelse av en ytring, er den også offentlig når ytringen er fremsatt på en måte som gjør den egnet til å nå et større antall personer.

Continue reading Nå er blogger og andre ytringer på internett offentlige