Mangelfull politiinformasjon om sykkelulykke — igjen

I går skjedde det en ulykke på Hamar. “Syklist påkjørt i Vangsvegen” lyder overskriften i Hamar Dagblad. Jeg forsøker å skaffe meg et bilde av de sykkelulykker jeg leser om. Dessverre gjør mangelfull og ofte misvisende informasjon fra politiet det vanskelig å se hva som skjedde. Så også her. Pressen bygger stort sett på politiopplysninger, dessverre uten evne eller vilje til å stille kritiske spørsmål. I denne saken kan vi lese følgende:

“Operasjonsleder Geir Rygh ved Hedmark politidistrikt opplyser overfor Hamar Dagblad at ulykken fant sted i området utenfor Peppes.”

Det fortsetter:

“Bilen kom kjørende fra Strandgata og opp Vangsvegen, mens syklisten kom kjørende ut Torggata. Sistnevnte skal ifølge vitner ha holdt høy hastighet. Syklisten benyttet seg ikke av fotgjengerfeltet, sier Rygh.”

Mer får vi ikke vite.

I følge beskrivelsen skjedde ulykken her:

[mappress mapid=”56″]

Vi får vite at bilen kom fra Strandgata, altså fra sjøen. Men kom syklisten ut fra Torggata fra venstre (gågaten) eller fra høyre? Det sier politiet ikke noe om. Dermed har vi ikke grunnlag for å vurdere hvem som hadde vikeplikt.

I stedet for å få viktige opplysninger, kommer operasjonsleder Geir Rygh med tøvete opplysninger som at syklisten ikke brukte fotgjengerfeltet. Er denne operasjonsleder Geir Rygh så uvitende at han ikke vet at syklister er kjørende og at fotgjengerfelt er for fotgjengere? Vi kan også lese at syklisten i følge vitner skal ha holdt høy hastighet. Sike vitneobservasjoner er totalt upålitelige. Det mest sannsynlige er at bilen holdt større fart enn syklisten. Det burde politiet vite.

En gang trodde jeg at politiet var trenet i å observere og å få fram det vesentlige i et hendelsesforløp. Mye kan tyde på at det likevel ikke er slik. Eller kanskje er det bare slik at vårt motoriserte politi alltid identifiserer seg med bilisten. Det er dessverre alt for mange eksempler på at politiet er veldig raske til å unskylde bilister og skyve ansvar over på syklisten, også i tilfeller hvor det er åpenbart at det er bilisten som er skyld i ulykken. Det typiske er at bilisten ikke overholdt sin vikeplikt, som er den viktigste årsaken til kollisjoner mellom sykkel og bil som fører til alvorlig personskade. Kanskje er denne saken bare nok et eksempel på dette.

Politidirektoratet har et overordnet ansvar for politiet. De har en stor jobb å gjøre for å lære politiet å behandle syklister på en ordentlig måte. De kan sette Geir Rygh høyt på listen over folk som kalles inn til tvungen etterutdanning.