Når man forsøker å fjerne et bilde fra offentligheten

AP_rødgrønn humorArbeiderpartiet har fått fjernet bilder fra en satirisk facebookside. Den som går inn på den aktuelle Facebook-siden, får bare en melding om at innholdet er fjernet. Men man behøver ikke gå dit. Takket være dette klønete forsøket fra Arbeiderpartiet på å stanse bilder de ikke liker, florerer de over hele nettet. Og jeg gir mitt bidrag her. Det er den såkalte Streisand-effekten, som har fått sitt navn etter at Barbara Streisand forsøkte å få fjernet bilder av sitt hus i Malibu.

Jeg skal ikke mene noe om hvorvidt den aktuelle Facebook-siden er et eksempel på god eller dårlig humor. Men om Arbeiderpartiet skulle ha noen rettigheter til bildene, hvilket kan være høyst diskutabelt, så er det ikke alltid klokt å tyne sine rettigheter til det ytterste. Rettigheter eller ei, her hadde Arbeiderpartiet gjort klokt i å bite ergrelsen i seg og la det bli med det.

I utgangspunktet er det fotografen, ikke Arbeiderpartiet som har rettigheter til bildene. Det er også fotografen som kan påtale eventuell krenkelse av rettighetene. En bruksrett til et bilde gir i utgangspuntet ikke noen rett til å påtale eventuell krenkelse av det bildet man har bruksrett til. Skal Arbeiderpartiet har rett til å påtale krenkelse i et tilfelle som dette, må de ha helt andre rettigheter enn en vanlig bruksrett. Men dette går jeg ikke nærmere inn på.

Vi har en ganske vid rett til å lage parodier på verk. Det kan gjøre den aktuelle bruken av bildet lovlig, uten at jeg nå vil gå inn i en konkret vurdering av om dette kan være en lovlig parodi. Man kan ikke gjengi et verk på en slik måte at det er krenkende for opphavsmannen eller verket. Men denne bestemmelsen omfatter ikke en bruk som eventuelt kan oppfattes som en krenkelse av den person som er avbildet. Når man har skrevet inn en annen tekst som forklarer “Den norske modellen”, så er ikke det nødvendigvis en krenkelse av fotografen eller fotografiet — selv om Arbeiderpartiet åpenbart oppfatter det som en krenkelse av seg selv og Jens Stoltenberg.

Men der Arbeiderpartiet virkelig dummer seg ut, er at de ved sin handling gjør dette til en nyhetssak. Dermed har de brakt bildet innenfor anvendelsesområdet til åvl § 23a første ledd, som lyder (min utheving):

Offentliggjort kunstverk og offentliggjort fotografisk verk kan gjengis i aviser, tidsskrifter og kringkasting ved omtale av dagshending. Dette gjelder likevel ikke verk som er skapt med henblikk på gjengivelse i aviser, tidsskrifter eller kringkasting. Opphavsmannen har krav på vederlag med mindre det gjelder dagshending knyttet til det verket som gjengis.

Utgangspunktet er at et fotografi ikke gjengis uten samtykke fra fotografen. Men det gjøres et unntak ved nyhetsdekning. Hovedregelen er en tvangslisens for gjengivelse ved omtale av dagshending. En tvangslisens innebærer at man behøver ikke spørre om lov, men man må betale for bruken.

Men når dagshendingen er knyttet til det verket som gjengis, da blir det en fribruksbestemmelse hvor man verken behøver å spørre om lov eller betale for bruken. Ved sitt forsøk på å stanse bruken av bildene, har Arbeiderpartiet gjort det til en nyhetssak som gjelder nettopp disse bildene. Dermed kan de fritt gjengis ved omtale av denne saken.