Høyesterett: Typehuset «Ambassadør» er et åndsverk

Høyesteretts dom

Høyesterett avsa 4. juni i år en dom hvor de, under dissens 3-2, konkluderte med at typehuset «Ambassadør» fra Norske Hus er et åndsverk. Hele dommen er tilgjengelig her.

Bygningskunst kan være åndsverk

Bygningskunst kan være vernet som åndsverk. Vanligvis bruker jeg Operabygget i Oslo og det huset Sverre Fehn tegnet for Terje Welle Busk som eksempler på et offentlig bygg og et bolighus som uten tvil er åndsverk.

Men det er ikke ofte en vandring i et norsk boligfelt gir noe som minner om en kunstopplevelse. Det er ganske likeartede hus. Husene preget av moter på byggetidspunktet, praktiske løsninger og begrensede økonomiske rammer. De fleste av disse husene er ikke åndsverk.

Continue reading Høyesterett: Typehuset «Ambassadør» er et åndsverk