De førerløse bilene — språk er makt!

PedalkraftEn typisk Twittermelding fra f.eks. Operasjonssentralen ved politiet i Oslo på Twitter der denne fra 15. juni:

“Louisesgt, trafikkulykke, bil mot syklist, nødetatene er på vei.”

Vi skal merke oss språkbruken, som er ganske konsekvent når ulike politienheter melder om slik ulykker. Det er et kjøretøy, tilsynelatende uten fører, mot person: Bil mot syklist.

Språk er makt. Ved å avpersonifisere bilisten og redusere denne til et kjøretøy, tar politiet bilistens parti. Personen som kjørte bilen er ikke en del av ulykken, det er bare bilen som er involvert. Syklisten derimot, er i høyeste grad til stede i omtalen. Det må enten bli “Bil mot sykkel”, eller “Bilist mot syklist”.

Det er neppe bevisst språkbruk fra politiet. Men det reflekterer en grunnholdning og bekrefter et generelt inntrykk av politiet som en bilistvennlig og sykkelfiendtlig etat.

Politiet og andre må likestille de to parter i en ulykke. Det riktige er etter min mening at en bilist kjørte på en syklist. Og selvfølgelig var det  “bilisten som skulle svinge”, ikke “bilen skulle svinge”, slik det står i denne notisen i Firda.

Budstikka er litt bedre i den foreløpig siste ulykkesrapporten de har gjengitt. Det heter riktignok “Syklist og bil kolliderte på Nesbru” i overskriften. Men de har i det minste fått med seg at bilisten ikke overholdt vikeplikt, som er en opplysning som ofte mangler. Og de hadde altså fått det med seg at det var bilisten, ikke bilen som ikke overholdt vikeplikten. Kanskje gjorde de et unntak, siden det var en kvinne som kjørte. De skriver:

“mens den kvinnelige sjåføren skulle svinge inn til Kiwi-butikken ikke overholdt vikeplikten da det smalt.”.

Men hvorfor de også må henge på en påstand om at “syklisten kom i en vanvittig fart”, er vanskelig å forstå. Slike vitneuttalelser er notorisk upålitelige. Det kan se om som om det er politiet som er kilde til denne uttalelsen, men det fremgår ikke klart. Men politiet liker å komme med slike irrelevante og ofte feilaktige opplysninger som bidrar til å frita bilistene for deres ansvar, og skyve skylden over på syklistene.

Hamar Dagblad – Østlendingen gjorde det meste galt, basert på politikilder, de de skrev “Syklist påkjørt i Vangsvegen”. (Jeg har tidligere omtalt saken her.) De bygger på uttalelser fra en viss operasjonsleder Geir Rygh ved Hedmark politidistrikt. De siterer Geir Rygh på dette:

“Bilen kom kjørende fra Strandgata og opp Vangsvegen, mens syklisten kom kjørende ut Torggata. Sistnevnte skal ifølge vitner ha holdt høy hastighet. Syklisten benyttet seg ikke av fotgjengerfeltet”

Det var altså bilen, tydeligvis uten fører, som kom kjørende fra Strandgata og opp Vangsveien. Det var ingen bilist som kjørte. Men det var altså en syklist som kom kjørende ut Torggata, så sykkelen hadde i det minste fører. Fra hvilken del av Torggata syklisten kom, det evner ikke Geir Rygh å fortelle. Det er ganske vesentlig om syklisten kom fra høyre eller venstre – begge deler er mulig der ulykken skjedde. Hvem hadde vikeplikt? Geir Rygh klarer ikke å formidle det, eller kanskje han ikke synes det er så viktig — det var tross alt bare en syklist.

Derimot presterer Geir Rygh å komme med rent tøv. Først er det det sedvanlige om at syklisten kom i stor hastighet, igjen basert på vitner. Tror Geir Rygh at slike vitner er i stand til å gi en noenlunde troverdig vurdering av hastigheten? Men det mest idiotiske kommer til slutt: Syklisten benyttet seg ikke av fotgjengerfeltet! Hvis Geir Rygh er så utvitende at han tror fotgjengerfelt er for syklister, bør han øyeblikkelig avskiltes og sendes på omskolering — eller i alle fall etterutdanning med obligatoriske daglige sykkelturer. Folk som kan få seg til noe som er så dumt bør ikke få uttale seg offentlig på vegne av en etat.

Politiet må på språkopplæring. Det er Politidirektoratets ansvar har politiet har den nødvendige kompetanse, også språklig. Politimesterne må rydde opp i sine distrikter.