Les vins du Tour de France 2013: 9. etappe — regnfylt, men vintørke i fjellene

TdF_100_logo I går var jeg i mål­om­rå­det i Montpel­li­er. Man får med mer av det som skjer om man ser på TV, men man får ikke den moroa det er å være der det skjer. Det var en fin gest av Simon Ger­rant å la sin lag­ka­me­rat Daryl Impey over­ta den gule leder­trøy­en og bli den førs­te afri­ka­ner som kun­ne ikle seg den. De er etter det jeg for­står kame­ra­ter både i opp­rin­ne­lig og moder­ne betyd­ning. Kame­rat kom­mer av kame­ra (eller came­ra) som betyr rom — som i kam­mer. En kame­rat er en man deler rom med — og det gjør Simon Ger­rant og Daryl Impey, etter det jeg for­står. Edvald Boa­sson Hagen er på and­re plass, og Johan Kag­ge­stad mener at han kan ta gult i dag. Det vil­le være moro!

Vi har kom­met til den sis­te av årets to Pyre­nee-etap­per. 9. etap­pe går fra Saint-Girons til Bag­nè­res-de-Bigor­re.

Pyre­ne­ene er all­tid en vin­mes­sig utford­ring. Det er fjell. Det er brat­te, og for det mes­te nord­vend­te skrå­nin­ger. Mitt inn­trykk av været på den­ne siden av Pyre­ne­ene er at det er mye tåke og regn. Min teori, som bare er mine egne spe­ku­la­sjo­ner, er at fuk­tig og kjø­lig Atlan­ter­havs­luft kom­mer inn i trak­ten mel­lom Pyre­ne­ene og Mon­tag­ne Noir. Luf­ten pres­ses opp­over, kjø­les ned og vi får en Ber­gens-effekt: Når luf­ten kjø­les ned kla­rer den ikke len­ger å hol­de på like mye fuk­tig­het, og den slip­per fuk­tig­he­ten som regn og noen gan­ger som tåke. Det blir ikke mye vin av slikt.

Se også tourguide.no om etappen.

TdF_2013_09

Skal du ha vin til den etap­pe ryt­ter­ne skal syk­le i dag, må du gå til 7. etap­pe.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2013: 9. etap­pe — regn­fylt, men vin­tør­ke i fjel­le­ne