Les vins du Tour de France 2013: 10. etappe — over til Loire og Bretagne

TdF_100_logo Nå har Sky og Chris Froo­me vir­ke­lig vist styr­ke. Når hans hjelpe­mann Ritchie Por­te blir num­mer to på en etap­pe som i går, foran Alber­to Con­ta­dor, Andy Schleck, Cadel Evans og man­ge and­re, da har Sky vir­ke­lig mar­kert seg.

Etter dagens etap­pe skal ryt­te­re­ne ha sin førs­te, vel­for­tjen­te hviledag.

Vi har gjort oss fer­dig med hvile­da­gen.  10. etap­pe går fra Saint-Gil­das-des-Bois til Saint-Malo.

Hele sir­ku­set har nå for­flyt­tet seg til Loire-Atlan­ti­que, i nær­he­ten av byen Nan­tes. Vi star­ter litt nord for Mus­ca­det-områ­det, men vi vel­ger å begyn­ne med Mus­ca­det likevel.

TdF_2013_10

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2013: 10. etap­pe — over til Loire og Bre­tag­ne