Les vins du Tour de France 2013: 10. etappe — over til Loire og Bretagne

TdF_100_logo Nå har Sky og Chris Froome virkelig vist styrke. Når hans hjelpemann Ritchie Porte blir nummer to på en etappe som i går, foran Alberto Contador, Andy Schleck, Cadel Evans og mange andre, da har Sky virkelig markert seg.

Etter dagens etappe skal rytterene ha sin første, velfortjente hviledag.

Vi har gjort oss ferdig med hviledagen.  10. etappe går fra Saint-Gildas-des-Bois til Saint-Malo.

Hele sirkuset har nå forflyttet seg til Loire-Atlantique, i nærheten av byen Nantes. Vi starter litt nord for Muscadet-området, men vi velger å begynne med Muscadet likevel.

TdF_2013_10

Jeg er neppe den eneste som har forvekslet og blitt forvirret av Muscat og Muscadet. Hvordan kan én drue gi to så forskjellige viner? Svaret er enkelt: Det er ikke én drue, men to. Eller egentlig flere. Muscat er en druefamilie og ikke bare én drue.  Muscat er en av de mest vanlige druene som mange av oss egentlig kjenner. Det er nemlig en av de ganske få vindruene som også er populær som spisedrue. Det er den fordi den er søt. Vindruer har gjerne mer smak og syre, og mindre sukker. Dessuten er mange av dem ganske små. Vi er ferdig med den for denne gang. Over til Muscadet.

Mus­ca­det heter egent­lig Melon de Bourgogne, og kom­mer, som nav­net til­sier, fra Bourgogne. Den var popu­lær blant vin­bøn­dene fordi den tåler frost ganske godt. Men den er ikke len­ger til­latt i Bourgogne, i alle fall ikke i viner som skal sel­ges som bourgogne-viner. Vinteren 1709 var meget kald i Nantais, altså det området hvor man nå produserer Muscadet. Nesten alle vinstokkene ble ødelagt av frost. Da markene ble replantet valgte man en mer hardført art: Melon de Bourgogne. Men hvordan den fikk navnet Muscadet, vet jeg ikke.

Muscadet er en lett og frisk vin, med ganske mye syre. Etter min smak er det en utpreget sommervin som bør drikkes ganske ung. Men fotograf Finn-Erik Rognan, som filmer KulTour-innslagene til TV2s Tour de France-sendinger, twittret for en tid tilbake begeistret om sitt møte med en 14 år gammel Muscadet, om jeg husker rett. Så de kan visst tåle å bli lagret også.

Det er fire appel­ta­tio­ner i Mus­ca­det, og det er et visst hie­rarki. Den som bare heter Mus­ca­det omfat­ter vin som ikke kom­mer inn under noen av de tre andre. Se Hachette guide til denne samlekategorien.

De tre underområdene er Sèvre et Maine, Coteaux de la Loire og Cotes de Grand Lieu. Sèvre et Maine omta­les ofte som den beste. Men omtrent 70% av det som pro­du­se­res av Mus­ca­det kom­mer fra dette område, så man skal ikke bare holde seg til området om man vil ha kvalitet. Se Hachette guide til Sèvre et Main, til Coteaux de la Loire og til Cotes de Grand Lieu.

Mus­ca­det er ofte mer­ket “Sur lie”. Det betyr at vinen har blitt lig­gende på bunn­fal­let etter gjæ­rin­gen, først og fremst døde gjær­cel­ler, til den har blitt tap­pet på flaske. Dette gir mer smak og større dybde i vinen. Etter dagens reg­ler skal vinen ligge mel­lom fire og ti måne­der på dette for at den skal kunne beteg­nes som “Sur lie”. Den samme meto­den bru­kes også i Champagne.

Om noen skulle ha veldig god hukommelse, så husker de kanskje at sist vi var i dette området, i 2011, skrev jeg at det ble arbeidet for å etablere egne “cru” for utvalgte områder. Det ble faktisk vedtatt etter at syklistene hadde passert dette området, men før de var kommet til mål i Paris, nærmere bestemt 11. juli 2011. Vin fra tre kommuner kan nå sette kommunenavnet på etikettene. Disse kommunene er:

  • Clisson
  • Gorges
  • Le Pallet

Grunnforholdene er ulike i disse områdene, og ulike typer sten dominerer i hvert sitt område. Men jeg går ikke ned i slike detaljer. Ytterligere fire kommuner er ventet å få tilsvarende status. Men så langt jeg kan se, er det ennå ikke truffet noe vedtak om dette.

For vin som skal kunne bruke kommunenavn og betegnes som “cru” (de sier visst “premier cru”) er det også strengere krav til produksjonen, bl.a.  et krav om at den skal ligge “sur lie” i minst 17 måne­der.

Men vi skal inn i Bretagne. Da er det slutt på vinproduksjonen. De tradisjonelle drikkene her er cider og øl. Sist Tour de France var innom Bretagne, i 2011, kjøpte jeg noen flasker bretonsk cider for å gjøre meg litt bedre kjent med dette. Cider var ikke mitt favorittdrikke før det forsøket, og ble det heller ikke i løpet av den perioden jeg smakte på disse. Så i år har jeg ikke gjort noe nytt forsøk på å gjøre meg kjent med cider.

Da jeg var i Paris tidligere i år, var planen å ta en ny tur innom butikken Chemin de Bretagne, for å kjøpe mer bretonsk drikke. Men jeg fant bare et lokale med hvitmalte vinduer og gitter for døren. Så denne butikken har nok dessverre avgått ved døden siden sist jeg var innom.

201210133XVi har vært innom Asterix noen ganger tidligere. Asterix er ganske enkelt en genial tegneserie.

Arkeologene har ennå ikke lyktes i å finne nøyaktig hvor denne lille, uovervinnelige gallerlandsbyen var. Men vi vet at den var et eller annet sted i Bretagne — om en litt lenger mot vest enn dagens etappe.

Vi kan markere det med en hvilken som helst utgave av Asterix. Men da er det like greit å ta den første, Asterix le Gaulois, eller Asterix og hans tapre gallere som den heter i Norge. (Her er den merket med at den er for barn og ungdom, i alle fall hos Bokkilden. Det viser bare at man i Norge ennå ikke har forstått tegneserier.)

2848314028Den eneste tilgjengelige boken jeg har funnet om viner fra Loire, som også inkluderer Muscadet, er Vins du Val de Loire : Sancerre, Pouilly-Fumé, Chinon, Bourgueil, Saumur, Coteaux du Layon, Muscadet.

Den er i samme serien som den boken jeg tidligere har nevnt fra Provence, Korsika og Languedoc. Den gir en grei oversikt, også over de beste produsentene. Men veldig dyptpløyende er den ikke.

2851207938Det er også annonsert en bok som skal komme i september, Les vins de la Vallée de la Loire. Men siden boken ennå ikke er tilgjengelig, sier det seg selv at jeg ikke vet stort om den foreløpig. Sidetallet er angitt til 64, hvilket tyder på at den ikke vil gi en veldig grundig gjennomgang av vinene fra den svært så mangfoldige Loire-dalen.

Les vins du Tour de France 2013

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d'Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å samle en del om å kombinere mat og vin, i stedet for å gjenta det hver gang spørsmålet dukker opp.

Hvor bratt er det der de sykler?

De fleste som ser sykkel på TV har ikke noe begrep om hvor bratte og harde de bakkene som sykles er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får forklart at 15% stigning betyr at man stiger 15 m i løpet av 100 meter sykling, så sier ikke dette så mye. Jeg har tatt med noen oversikter over bratte bakker, så kan man gå ut og prøve selv. En har jeg satt sammen selv, og det er noen fra andre.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Dessverre er Syklistforeningen medlem av Trygg Trafikk,  som er en bilistorganisasjon med hovedbudskap at bilen skal fram, og at alle andre må passe seg. Når det gjelder sykling har de ikke stort annet å bidra med enn et evindelig mas om å bruke hjelm. Enda verre: Trygg Trafikk er igjen medlem av bilbransjens lobbyorganisasjon Opplysningskontoret for veitrafikken. Dette gjør at jeg har blitt ganske ambivalent til foreningen. Men lokallaget i Oslo gjør en viktig jobb for oss som bor der.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.