Les vins du Tour de France 2013: 12. etappe — touren kommer til Tours

TdF_100_logo Kan­skje fikk jour­na­lis­te­ne spi­se mid­da­gen sin i fred i går. Jeg har i alle fall ikke fått med meg noen doping­av­slø­rin­ger — hel­dig­vis. Det er litt skitt­kas­ting mel­lom riva­ler om ryk­ter om over­gan­ger. Men det er vel ikke nok til å for­styr­re mid­da­gen til sykkeljournalister.

Vi har kom­met fra til 12. etap­pe, som går fra Fougè­res til Tours. Se tourguide.no for mer infor­ma­sjon om etappen.

TdF_2013_12

For vin til den etap­pen ryt­ter­ne skal syk­le i dag, gå til 10. etap­pe.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2013: 12. etap­pe — touren kom­mer til Tours