Les vins du Tour de France 2013: 12. etappe — touren kommer til Tours

TdF_100_logo Kanskje fikk journalistene spise middagen sin i fred i går. Jeg har i alle fall ikke fått med meg noen dopingavsløringer — heldigvis. Det er litt skittkasting mellom rivaler om rykter om overganger. Men det er vel ikke nok til å forstyrre middagen til sykkeljournalister.

Vi har kommet fra til 12. etappe, som går fra Fougères til Tours. Se tourguide.no for mer informasjon om etappen.

TdF_2013_12

For vin til den etappen rytterne skal sykle i dag, gå til 10. etappe.

I dag skal vi inn i Loire-dalen. Men det er først etter å ha syklet omtrent halvveis vi kommer inn i vinområdene.

Loire har litt ufortjent kommet i skyggen av andre vinområder. Jeg er neppe den eneste som først og fremst tenker Sancerre og eventuelt Poully Fumé, kanskje Muscadet og Caberet d’Anjou, og så er ferdig med Loire. Men det er et mangfoldig og spennende vinområde. Her får vi bare gå rett til konklusjonen, som er den mest forutsigbare konklusjonen i enhver forskningsrapport: Her er det nødvendig med mer forskning.

Vi sneier først den nord-østre utløperen av Anjou. For meg vek­ker Anjou min­ner fra unge år, da Vin­monop­lets hjemme­tap­pede Caber­net d’Anjou var den rosé­vi­nen vi valgte om vi skulle gå litt, men ikke mye opp fra de aller bil­ligste vinene. Jeg tror ikke at Caber­net d’Anjou for meg var annet enn et navn den gan­gen, jeg for­bandt det ver­ken med bestemte druer eller et spe­si­elt dis­trikt. Det var en rela­tivt bil­lig og lett­drik­ke­lig fransk rosé­vin. Noe annet for­hold hadde jeg ikke til den vinen.

Vi er ikke innom noen av de klassifiserte underområdene i Anjou, så jeg så bare på appellasjonen Anjou, og ble overrasket da Hachette guide til Anjou bare omhandlet hvitvin og rødvin. Det er ikke dette jeg forbinder med området! Jeg må bare innrømme at jeg ikke kjenner de røde og hvite vinene fra Anjou. Men da jeg så litt mer på dette, oppdaget jeg at Cabernet d’Anjou er en egen AOP, og da falt brikkene på plass. Se Hachette guide til Cabernet d’Anjou.

Caber­net d’Anjou er fort­satt en av Vin­mono­po­lets mest solgte rosé­vi­ner. Men det er slutt på den hjemme­tap­pede utga­ven. Sist Touren var i området, forsøkte jeg en  Caber­net d’Anjou fra Ack­er­man Lau­rance, men nå står det at den er utsolg fra leverandøren.

Caber­net d’Anjou er en rosé­vin laget på Cabernet-druer, først og fremst Caber­net Franc, men også noe Caber­net Sau­vig­non. Caber­net Franc omta­les noe ned­la­tende som “lille­bro­ren” til Caber­net Sau­vig­non, men den gir gode resul­ta­ter i denne delen av Loire, både rødvin og rosé­vin. Andre som også har denne type min­ner om om polets Caber­net d’Anjou kan benytte anled­nin­gen til å for­nye dette bekjent­ska­pet, men med en rosé­vin litt høy­ere opp på kvalitetsskalaen.

WIMG_0367_DxOCaber­net d’Anjou er en rosé­vin som gjerne er noe mer kom­pleks i sma­ken enn typisk rosé­vin. Den kan ha smak av jord­bær og bringe­bær, roser og litt hvit pep­per i avslut­nin­gen — noe som kjenne­teg­ner Caber­net Franc. Den er typisk fruk­tig, og sjel­den helt tørr. Den vil gjerne være fra mild/bløt (som fransk­menn kal­ler moelleux) til halvtørr. Jeg må bare innrømme at jeg foretrekker en tørrere rosévin, så denne er ikke blant mine favoritter. Selv om vinen Rosé d’Anjou er en enklere vin, så må jeg innrømme at jeg heller drikker denne enn Cabernet d’Anjou.

Jeg merker meg imidlertid at Hachette guide til Cabernet d’Anjou anbefaler den til en forrett med melon, samt til ikke alt for søte desserter. Det kan godt tenkes at den lille sødmen i denne vinen møter sødmen i melonen på en god måte. Jeg må visst gi denne vinen en ny sjanse!

Jeg valgte i år også å prøve en rødvin fra Anjou. Jeg synes det var et hyggelig bekjentskap. En ikke alt for tung rødvin. Som sagt, det er et område som krever mer forskning.

Vi har noen ganger vært innom Hachette Les Routes des Vins, og de har også en tur i Anjou.

Vi star­ter i områ­det Coteaux-du-Loir. Her er det vik­tig å ikke snuble i skrive­må­ten. Det er et område langs elven Loir, som ren­ner litt nord for Loire og går sam­men med Loire i Angers. Omtrent halve produksjonen er rødvin laget på Pineau d’Aunis, også kjent som Che­nin Noir. Disse vinene inn­e­hol­der også en del Caber­net Franc, Côt og Gamay. Minst 60% skal være Pineau d’Aunis. Det produseres også rosévin med de samme druene som rødvin. Produksjonen er liten. Rødvinene og rosévinene omta­les i Grand Atlas des Vig­noble de France som en kuriositet.

Selv om hvitvinen ikke utgjør en veldig stor del av produksjonen, ca 1/3, er det denne vinen, laget på Che­nin Blanc. som er den mest interessante. Denne finnes både i tørre og søte utgaver.

Etter at syk­lis­tene har krys­set elven Loir kom­mer de inn i hjertet av Loire, enten man er opptatt av slott, vin eller begge deler. Området rundt målbyen Tours heter, ikke overraskende Touraine. Det er mange underområder, med det området vi kommer inn i er bare klas­si­fi­sert i den gene­relle klas­si­fi­ka­sjo­nen AOC Touraine.

Vintidsskriftet Decanter har en artikkel om Loire under temaet World Heritage Wine Region.

2870980604Etappen passerer ikke så langt fra Le Mans, som jeg først og fremst forbinder med motorsport og det berømte 24-timersløpet. I unge år var jeg opptatt av motorsport. Det er en interesse som har tapt seg med årene. Men jeg har ikke glemt alt.

En av min barndoms, eller kanskje ungdoms tegneseriehelter var Michel Valliant, eller Mark Breton som navnet av en eller annen grunn var oversatt til da serien gikk i tegneseriebladet Tempo. Han vant suverent alle grener av bilsport, fra rally til formel-1, og selvfølgelig også 24-timersløpet på Le Mans. Jeg ble litt overrasket da jeg også så navnet hans på en tegneserie om Tour de France. Skulle han være suveren på sykkel også? Men slik var det ikke, heldigvis. Her presenterer han 12 historier fra Tour de France, han sykler ikke selv.

Når jeg nå nevner Tempo, så var det der jeg første gang leste litt om proffsykling — i tegneserieform. Jeg har lenge levd i den troen at det var en fortelling om Eddie Merckx. Men når jeg ser på perioden da Tempo kom ut (1966-1979) og perioden Eddie Merckx var aktiv som proffsyklist (1966-1978), må det ha vært en eldre sykkellegende som ble hedret med en slik tegneserie. Jeg husker ikke hvem.

Les vins du Tour de France 2013

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d'Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å samle en del om å kombinere mat og vin, i stedet for å gjenta det hver gang spørsmålet dukker opp.

Hvor bratt er det der de sykler?

De fleste som ser sykkel på TV har ikke noe begrep om hvor bratte og harde de bakkene som sykles er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får forklart at 15% stigning betyr at man stiger 15 m i løpet av 100 meter sykling, så sier ikke dette så mye. Jeg har tatt med noen oversikter over bratte bakker, så kan man gå ut og prøve selv. En har jeg satt sammen selv, og det er noen fra andre.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.