Les vins du Tour de France 2013: 13. etappe. Tours — Saint-Amand-Montrond

TdF_100_logo Så ble det en litt i overkant dramatisk spurt. Selv så jeg den på en liten skjerm på en mobiltelefon, så jeg vil i alle fall ikke mene noe om hendelsen. Men man kan vel likevel si at det tross alt var bra gikk ut over en av opptrekkerne etter at han hadde gjort jobben sin. Dermed fikk det i alle fall ikke betydning for hvem som vant etappen eller for konkurransen om poengene. Blant sammenlagtkandidatene endrer ikke en slik flat etappe noe som helst, så lenge de bare unngår uhell.

I dag skal syklistene ut på tempoetappe. For de som har sammenlagtambisjoner er den viktig, også for de som ønsker å bli beste lag. Noen har ambisjoner om å vinne selve tempoetappen. For alle de andre betyr den i praksis ingen ting. De tar det som en ganske rolig gjennomkjøring og sparer krefter til det som kommer om noen dager.

Vi har kommet fram til 13. etappe, som går fra Tours til Saint-Amand-Montrond.

TdF_2013_13

Hachette har en tur La Touraine : de Villandry à Saint-Nicolas-de-Bourgueil.

Vi starter der forrige etappe sluttet. Men vi krysser elven Loire, og skal videre må syd-øst. Det er på denne siden vi finner noen av de mest kjente slottene. Det er så tett mellom slott at de som andre steder ville vært store attraksjoner drukner i mengden. Her kan man vir­ke­lig være kre­sen. De to som gjør seg best på bil­der er Che­n­on­ceaux og Azay-le-Rideau. Men av de jeg har besøkt er Chambord min favo­ritt. Château d’Ussé sies å være ste­det som ga inspi­ra­sjon til even­ty­ret om Tor­ne­rose. Sant eller ikke, det gir et besøk i dette slot­tet en eks­tra dimen­sjon. Men det er mange andre også. Her er Decanter travel guide: Loire Valley, France (ikke den samme som i går).

Vi starter litt vest for Tours, i området Touraine-Azay-Le-Rideau. I dette områ­det fin­ner vi også et av de mest kjente slot­tene i Loire­om­rå­det, Cha­teau Azay-le-Rideau. Her produseres hvitvin på Chenin Blanc, både tørr og søt. En tørr rosévin produseres med minst 60% Grolleau, som er en lokal drue. Resten er Gamay og Cabernet franc.

Se også La route du vin : Touraine, escapade au pays de Rabelais fra La Revue du Vin de France.

Indre-et-Loire er, om jeg har forstått det rett, en del av den generelle klassifiseringen AOP Touraine. Det ligger litt syd for hovedområdet.

Valencay ligger syd-øst for Touraine og grenser til denne. Hvitvin er hovedproduksjonen, først og fremst på Sauvignon Blanc. Det er druen vi kjenner fra Sancerre og Poully Fumé. Men jeg har så langt ikke smakt viner herfra, så jeg kan ikke si noen mer om dem. Som jeg sa i går: Her trengs det mer forskning.

Selv om vi er litt vest for disse områdene, tar jeg med reiseguide fra La Revue du Vin de FranceLa route du vin : entre Sancerre et Pouilly-sur-Loire.

2360351516Man kan selvfølgelig lese om slottene i Loire i tegneserieform. Akkurat denne serien har jeg ikke lest. Men Les Pieds Nickelés er en gammel serie, så regn med at den er gammeldags i stilen.

Det som har blitt gjennomgående sidetemaer noen ganger, blir til litt mer tilfeldig enn det kanskje kan se ut som. Jeg startet med Asterix en Corse, som jeg synes er en morsom historie på Korsika. Så ble det et par sykkeltegneserier, et par hefter om vin, og så ble det noen fler … På noen steder blir det lit “skal tro om det finnes en tegneserie om dette også?”, og det er det ofte.

Jeg vet ingen ting om Pieds nickelés visitent les châteaux de la Loire, ut over det som fremkommer på nettsiden.

Les vins du Tour de France 2013

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d'Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å samle en del om å kombinere mat og vin, i stedet for å gjenta det hver gang spørsmålet dukker opp.

Hvor bratt er det der de sykler?

De fleste som ser sykkel på TV har ikke noe begrep om hvor bratte og harde de bakkene som sykles er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får forklart at 15% stigning betyr at man stiger 15 m i løpet av 100 meter sykling, så sier ikke dette så mye. Jeg har tatt med noen oversikter over bratte bakker, så kan man gå ut og prøve selv. En har jeg satt sammen selv, og det er noen fra andre.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Dessverre er Syklistforeningen medlem av Trygg Trafikk,  som er en bilistorganisasjon med hovedbudskap at bilen skal fram, og at alle andre må passe seg. Når det gjelder sykling har de ikke stort annet å bidra med enn et evindelig mas om å bruke hjelm. Enda verre: Trygg Trafikk er igjen medlem av bilbransjens lobbyorganisasjon Opplysningskontoret for veitrafikken. Dette gjør at jeg har blitt ganske ambivalent til foreningen. Men lokallaget i Oslo gjør en viktig jobb for oss som bor der.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.