Les vins du Tour de France 2013: 14. etappe — Beaujolais

TdF_100_logo Jeg synes det var bra at Tony Mar­tin vant tempo­etap­pen. Etter hans styg­ge fall på førs­te etap­pe unnet jeg ham vir­ke­lig det­te. Chris Froo­me har alle­re­de vun­net en etap­pe, og vin­ner nok mer innen det hele avslut­tes. Det begyn­ner å bli såpass sto­re avstan­der at noe av spen­nin­gen for­svin­ner. Når Alber­to Con­ta­dor tap­te ytter­li­ge to minut­ter, Cadel Evans litt mer og Andy Schleck over 4.30, da er det ikke lett å se hvem som skal kun­ne ta fra Chris Froo­me sei­e­ren. Han viser også at den som skal vin­ne sli­ke ritt må kun­ne klat­re og kjø­re tem­po. Det er der det blir tidsforskjeller.

I dag skal de ut på en helt flat etap­pe, uten en enes­te klas­si­fi­sert stig­ning. Så alt tyder på nok en massespurt.

Vi har kom­met fram til 14. etap­pe, som går fra Saint-Pourçain-sur-Siou­le til Lyon.

TdF_2013_14

Vi star­ter i Auverg­ne, og star­ten er i vin-områ­det Saint-Pourçain. Det­te skal være et av de elds­te vin­om­rå­de­ne i Frank­ri­ke. Vinen dyr­kes i syd-øst­vend­te skrå­nin­ger mel­lom 260 og 200 meter over havet. Hvit­vin lages på de loka­le dru­en­de Sacy og Saint-Pier­re doré, som beg­ge var helt ukjen­te for meg før jeg begyn­te å lete etter vin fra det­te områ­det. De skal gi en aro­ma­tisk vin. Jeg må bare inn­røm­me at jeg så langt kun har kunn­skap om dem i teori­en. Jeg har ikke smakt dem. Rødvin lages på Pinot Noir og Gamay.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2013: 14. etap­pe — Beau­jo­lais