Les vins du Tour de France 2013: 17. etappe — tempo langs fjellvann

TdF_100_logo Hvil deg ryt­ter, det har du for­tjent! Etter gårs­da­gens fest­fyr­ver­ke­ri har ryt­ter­ne en meget vel­for­tjent hvile­dag. Chris Froo­me vis­te igjen styr­ke i går. Men ikke noe er avgjort ennå. Mye kan skje på de etap­pe­ne som står igjen.

Vi skal fram til 17. etap­pe. som er en 32 km lang tempo­etap­pe som går fra Embrun til Chor­ges. Det er inter­es­sant at de den­ne gan­gen har valgt å leg­ge den sis­te tempo­etap­pen før de avslut­ten­de fjell­e­tap­pe­ne. Der­med blir ikke tempo­etap­pen avgjø­ren­de på sam­me måte som den har pleid å være de sis­te åre­ne. Men det er mulig både å tape Touren og å skaf­fe seg et for­sprang her.

TdF_2013_17

WIMG_0225_DxO Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2013: 17. etap­pe — tem­po langs fjell­vann