Les vins du Tour de France 2013: 17. etappe — tempo langs fjellvann

TdF_100_logo Hvil deg rytter, det har du fortjent! Etter gårsdagens festfyrverkeri har rytterne en meget velfortjent hviledag. Chris Froome viste igjen styrke i går. Men ikke noe er avgjort ennå. Mye kan skje på de etappene som står igjen.

Vi skal fram til 17. etappe. som er en 32 km lang tempoetappe som går fra Embrun til Chorges. Det er interessant at de denne gangen har valgt å legge den siste tempoetappen før de avsluttende fjelletappene. Dermed blir ikke tempoetappen avgjørende på samme måte som den har pleid å være de siste årene. Men det er mulig både å tape Touren og å skaffe seg et forsprang her.

TdF_2013_17

WIMG_0225_DxOHer hadde jeg nesten gitt opp. Det er en tempoetappe langs en (kunstig) innsjø, Lac de Serre-Ponçon, som ligger ca 800 meter over havet. Syklistene skal ta et par turer opp i fjellene rundt, på en etappe som bare er 32 km. På vanlige fjelletapper sykler man gjerne nede i dalene på veien mellom fjellovergangene. Der kan man finne vin. En øl fra Briançon var det nærmeste jeg kom når det gjaldt lokalt drikke til denne etappen. Startbyen er ikke mer enn ca 50 km fra Briançon. Vi kan ikke være så kresne ute i distriktene.

Det dyrkes ikke vin så høyt oppe — trodde jeg.

Det kan være vanskelig å få oversikt over viner som er klassifisert lavere enn på AOP-nivå (tidligere AOC). Det er stort sett AOP-vinen som er omtalt i vinlitteraturen, det er områdene klassifisert på dette nivået som er med i vinatlas, osv. Men på nivået under finnes  IGP (Indication Géographique Protégée) Hautes-Alpes. Jeg hadde aldri hørt om dette området. Men den som leter finner, i alle fall av og til. Jeg kjenner vinen bare av omtale. Jeg har ikke smakt den. Det er neppe lett å finne denne vinen utenfor sitt lokale område. (Jeg må legge til at dette er skrevet før jeg fikk L’Atlas des vins de France, som faktisk har en oversikt over IGP-områder. Men jeg lot det stå uendret.)

Den første produsenten jeg vil nevne, Domaine Tavernier, ligger faktisk i startbyen Embrun. Jeg vet ikke mer om produsenten eller deres viner enn det som står på nettsidene, og det er ikke stort. I praksis nesten ingen ting.

De øvrige produsentene, i alle fall de jeg har funnet, ligger langs dalen nedover fra den syd-vestre enden av Lac de Serre-Ponçon. Vi er i  La vallée de la Durance, dalen hvor elven Durance renner. Durance kommer fra Briançon, renner ut i Lac de Serre-Ponçon og videre ned mot Rhônen.

Domaine Allemand ligger nede i denne dalen, og dyrker vin i sydvendte skråninger ca 600 meter over havet. De skriver at de bruker lokale druesorter. Jeg vil tro at i alle fall en av dem er Mollard. Denne druen var for meg akkurat like ukjent som vinen fra området. Jeg kunnet konstatere at Oz Clarke ikke skriver om den. Her jeg sitter når jeg ferdigstiller dette, har jeg ikke hatt mulighet til å sjekke hva Jancis Robinson eventuelt skriver. Alt jeg vet er det jeg har lest på denne nettsiden.

De øvrige produsentene jeg har funnet er Domaine de la Clochère, Domaine du Petit Août og Domaine de Tresbaudon. De to første synes å produsere vin på lokale druer, mens den siste dyrker Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot og Viognier, i tillegg til det som synes å være en lokal utgave av Muscat. Det er også et cooperativ, Cave des Hautes Vignes. Da er det slutt. Mer vin har jeg ikke klart å finne i dette området. Men det viste seg å være langt mer enn jeg hadde ventet. Den lokale druen Mollard gjør at det kan være verdt å lete etter vin herfra.

Les vins du Tour de France 2013

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d'Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å samle en del om å kombinere mat og vin, i stedet for å gjenta det hver gang spørsmålet dukker opp.

Hvor bratt er det der de sykler?

De fleste som ser sykkel på TV har ikke noe begrep om hvor bratte og harde de bakkene som sykles er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får forklart at 15% stigning betyr at man stiger 15 m i løpet av 100 meter sykling, så sier ikke dette så mye. Jeg har tatt med noen oversikter over bratte bakker, så kan man gå ut og prøve selv. En har jeg satt sammen selv, og det er noen fra andre.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.