Dopavsløringer på hviledagen

TdF_100_logoDet er nær­mest en tra­di­sjon at det kom­mer doping­av­slø­rin­ger på hvile­da­gen i Tour de France.

Jour­na­lis­ter har akku­rat fått mid­da­gen på bor­det når alar­men går, og de må løpe til en eller annen presse­kon­fe­ran­se med en utøver som bedy­rer sin uskyld. Den førs­te hvile­da­gen fikk jour­na­lis­te­ne spi­se i fred. Men på den and­re hvile­da­gen, i går, ram­let det inn med dopingavsløringer:

  • Tyson Gay har tes­tet positivt.
  • Asa­fa Powell har tes­tet positivt.
  • Alli­son Rand­all har tes­tet positivt.
  • She­ro­ne Simp­son har tes­tet positivt.

Men vent litt: Det er jo ikke syk­lis­ter som syk­ler i Tour de Fran­ce! Hva har skjedd?

Con­ti­nue read­ing Dopav­slø­rin­ger på hvile­da­gen

Les vins du Tour de France 2013: 18. etappe — 2 x Alpe-d’Huez

TdF_100_logo Så er det på’an igjen for syk­lis­te­ne. De kan sik­kert være gla­de for at de star­ter med en etap­pe som “bare” har to andre­ka­te­go­ri og en tredje­ka­te­go­ri stig­ning. Man får kjørt sli­ten ben i gang før det blir alt for hardt.

Vi skal fram til da det bilr alt for hardt. 18. etap­pe fra Gap til Alpe-d’Huez er årets konge­etap­pe. Ryt­ter­ne skal opp Alpe-d’Huez ikke bare én, men to gan­ger. De fles­te av oss kan være gla­de for at vi slip­per med å se på at and­re sli­ter seg opp her.

TdF_2013_18

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2013: 18. etap­pe — 2 x Alpe‑d’Huez