Les vins du Tour de France 2013: 20. etappe. Annecy — Annecy — Semnoz

TdF_100_logo Mar­gi­ne­ne er små. Etter å ha syk­let i drøyt 51 minut­ter var Chris Froo­me ni små sekun­der foran Alber­to Con­ta­dor. Men det gjel­der å ha mar­gi­ne­ne på sin side, og det har Chris Froo­me hatt til nå. Men det er nå det skal avgjø­res. Det er mulig å tape langt mer enn fire minut­ter på tre knall­har­de fjelletapper.

I dag skal syk­lis­te­ne opp Alpe d’Huez ikke en, men to gan­ger. Det blir knall­hardt. Det blir ikke bed­re av at vær­mel­din­gen for dagens etap­pe ikke er den bes­te. Det­te er en dag jeg ikke har tenkt å beve­ge meg langt bort fra TV-apparatet.

Vi nær­mer oss slut­ten. Vi har kom­met til 20. og nest sis­te etap­pe Det­te er en kort, men knall­hard fjell­e­tap­pe med avslut­ning på top­pen av et høy­ka­te­gori­fjell. Det er er sam­men­lagt­lis­ten vil bli avgjort. Ryt­ter­ne skal opp ca 1.000 høyde­me­te­re i løpet av de sis­te 15 kilo­me­ter­ne. Det er mulig å tape mye opp den­ne bak­ken om man vir­ke­lig møter veg­gen, så intet er avgjort før favo­rit­te­ne er på toppen.

TdF_2013_20

Vi måt­te gjø­re et valg. Det er en del inter­es­sant vin i det­te områ­det. Men når man leg­ger to etap­per i omtrent sam­me områ­de, er det ikke nok vin til beg­ge etap­pe­ne. Der­for ble det øl i går, og vin i dag.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2013: 20. etap­pe. Annecy — Annecy — Sem­noz