Så var det over — Tour de France 2013

TdF_100_logoUlem­pen med å leg­ge seg et par dager foran ryt­ter­ne i Tour de Fran­ce er at man ikke får satt ordent­lig punkt­um. Den­ne slutt­kom­men­ta­ren er nok først og fremst skre­vet for meg selv. Jeg har behov for å avslut­te, ikke bare stoppe.

Avslut­nings­show­et i Paris er vir­ke­lig spek­ta­ku­lært. Og det skri­ver jeg før det vars­le­de fyr­ver­ke­riet. Jeg rei­ser til­ba­ke til Nor­ge i mor­gen (man­dag). Jeg inn­ser at det var en plan­leg­gings­tab­be å ikke rei­se til Paris i går, og ta et fly hjem der­fra man­dag kveld. Som annon­sert, drik­ker jeg Lan­son Gold Label 2002 til avslut­nin­gen, mens jeg skri­ver det­te. Men det blir alt om vin i den­ne kom­men­ta­ren. Skål!

Årets utga­ve av Touren har vært den mest spen­nen­de på len­ge. Star­ten på Kor­si­ka skap­te dra­ma­tikk på så man­ge måter. Velt er dess­ver­re en del av spor­ten. Men det var også sports­lig dra­ma­tikk ved at man skul­le over fjell som del­te fel­tet. Mark Caven­dish ble hind­ret av fall i spur­ten på den førs­te etap­pen, og ble alle­re­de der hen­gen­de etter i kam­pen om den grøn­ne trøy­en. Peter Sagan var en av de få sprin­ter­ne som klar­te å hen­ge med på den tred­je etap­pen, og had­de der­med skaf­fet seg et over­tak han ikke ga slipp på.

Con­ti­nue read­ing Så var det over — Tour de Fran­ce 2013