Takk for alt, Tjersland. Men ikke skyld på syklistene!

PedalkraftRørleggerbutikken Tjersland i Skippergata legges ned til høsten, melder Osloby. Det er trist. Tjersland er en av de få gjenværende faghandlere. Har jeg behov for en eller annen rørleggerting, sykler(!) jeg alltid til Tjersland. Men det er ikke overraskende at den legges ned. Da jeg skrev Er handelstanden avhengig av gateparkering? i oktober 2012 , skrev jeg dette om Tjersland:

Tjersland klam­rer seg fort­satt fast i Skip­per­gata, hvor de i følge egen nett­side har holdt til siden 1911. Jeg skulle ønske at slike butik­ker kunne over­leve i sen­trum. Jeg liker gam­mel­dagse fag­hand­lere med en betje­ning som fak­tisk kan noe om varene de sel­ger. Men på litt sikt over­le­ver de neppe på dette ste­det, helt uav­hen­gig av om det er syk­kel­felt eller ikke. De har for liten plass og ingen utvi­del­ses­mu­lig­he­ter der de er.”

Continue reading Takk for alt, Tjersland. Men ikke skyld på syklistene!