Hvor lenge skal vi grave i gammel dop?

Doping_noPrø­ver tatt i Tour de Fran­ce 1998 har blitt tes­tet på nytt. Om jeg for­står det rett, ble de tes­tet i 2004. I 1998 had­de man ikke tes­ter som kun­ne avslø­re EPO. Det had­de man i 2004. Først nå har resul­ta­te­ne blitt kjent. Man skal ha tes­tet 60 prø­ver på nytt, og 44 skal ha vært posi­ti­ve på EPO.

Det førs­te offe­ret var Lau­rent Jala­bert. Han har hatt en høy TV-pro­fil og er en meget dyk­tig kom­men­ta­tor. I år tok han pau­se fra Fran­ce TV. Sam­ti­dig fort­sat­te visst­nok den tid­li­ge­re dop­tat­te Richard Viren­que å kom­men­te­re for Euro­sport. Det er visst bed­re for etter­mæ­let å ha blitt tatt på fers­ken, frem­for å bli avslørt 15 år etter­på. (Det er feil når Vel­o­News skri­ver at Jala­bert ble erstat­tet av Viren­que. Lau­rent Jala­bert ble erstat­tet av Cede­ric Vasseur.)

Con­ti­nue read­ing Hvor len­ge skal vi gra­ve i gam­mel dop?