Hva regjeringen burde ha gjort og hva en ny regjering bør gjøre for sykkel

PedalkraftI 2011 sa statsminister Jens Stoltenberg følgende i et intervju med NTB, her gjengitt fra Dagens Næringsliv:

“Det er lagt for dårlig til rette for sykling i Norge. Det er fortsatt for vanskelig og farlig å sykle i byene, sier statsminister Jens Stoltenberg til NTB fra sykkelsetet.”

For oss som sykler var dette gammelt nytt, men det var interessant at det kom fra statsministeren. Men det naturlige oppfølgingsspørsmålet er hva regjeringen har gjort for å bedre forholdene for syklister.

Når man spør representanter for de “rød-grønne” om hva de har gjort for sykkel, peker de gjerne på den nye Nasjonal transportplan (NTP), og pengene de der planlegger å bruke. I denne sammenhengen interesserer NTP meg veldig lite.

Continue reading Hva regjeringen burde ha gjort og hva en ny regjering bør gjøre for sykkel

Opphavsrett en forutsetning for et levende kulturliv. Feil fra Øystein Middelthun

iTunes-ill“Åndsverkloven hindrer nyskapning” skriver nestleder i Piratpartiet, Øystein Middelthun, i Aftenposten 1. august. Han gjentar velkjente besvergelser, som ikke blir noe mer holdbare av at de gjentas.

“Den norske åndsverkloven … ble skapt etter modell fra den amerikanske åndsverkloven” skriver Middelthun, og fortsetter ut fra en premiss om at man dermed kan bygge videre på den USAnske opphavsrettsloven. Det er feil. Middelthun snubler på hoppkanten.

Den norske åndsverkloven ble ikke skapt etter modell fra den amerikanske loven. Jeg undres på hvor han har fått en slik tanke fra.  Det han refererer er heller ikke fra USAs opphavsrettslov, men USAs grunnlov art I, seksjon 8 som angir kongressens lovgivningsmyndighet. Der heter det i den åttende bestemmelsen:

Continue reading Opphavsrett en forutsetning for et levende kulturliv. Feil fra Øystein Middelthun

Når skulle hovedsykkelveinettet vært ferdig? Løgner og brutte løfter i Oslo

PedalkraftHovedsykkelveinettet i Oslo er en føljetong av løfter som har blitt brutt like ofte som de har blitt gitt. Det må være få andre saker som gir Oslopolitikere fra alle partier så mye grunn til å bøye hodet i skam over egne løgner, egen impotens og manglende gjennomføringsevne.

Dette er et forsøk på å få oversikt over når hovedsykkelveinettet skulle ha vært ferdig i følge våre politikere. Jeg er ikke bare ute etter politiske vedtak, men også løfter som politikere og ansvarlige etater har gitt i ulike sammenhenger. Jeg har ikke oversikt over alle brutte løfter på dette området. Så jeg vil gjerne ha innspill for å få oversikten så komplett som mulig.

Continue reading Når skulle hovedsykkelveinettet vært ferdig? Løgner og brutte løfter i Oslo