Når skulle hovedsykkelveinettet vært ferdig? Løgner og brutte løfter i Oslo

PedalkraftHovedsykkelveinettet i Oslo er en føljetong av løfter som har blitt brutt like ofte som de har blitt gitt. Det må være få andre saker som gir Oslopolitikere fra alle partier så mye grunn til å bøye hodet i skam over egne løgner, egen impotens og manglende gjennomføringsevne.

Dette er et forsøk på å få oversikt over når hovedsykkelveinettet skulle ha vært ferdig i følge våre politikere. Jeg er ikke bare ute etter politiske vedtak, men også løfter som politikere og ansvarlige etater har gitt i ulike sammenhenger. Jeg har ikke oversikt over alle brutte løfter på dette området. Så jeg vil gjerne ha innspill for å få oversikten så komplett som mulig.

Continue reading Når skulle hovedsykkelveinettet vært ferdig? Løgner og brutte løfter i Oslo