Når skulle hovedsykkelveinettet vært ferdig? Løgner og brutte løfter i Oslo

PedalkraftHovedsykkelveinettet i Oslo er en føljetong av løfter som har blitt brutt like ofte som de har blitt gitt. Det må være få andre saker som gir Oslopolitikere fra alle partier så mye grunn til å bøye hodet i skam over egne løgner, egen impotens og manglende gjennomføringsevne.

Dette er et forsøk på å få oversikt over når hovedsykkelveinettet skulle ha vært ferdig i følge våre politikere. Jeg er ikke bare ute etter politiske vedtak, men også løfter som politikere og ansvarlige etater har gitt i ulike sammenhenger. Jeg har ikke oversikt over alle brutte løfter på dette området. Så jeg vil gjerne ha innspill for å få oversikten så komplett som mulig.

1977: Oslo vedtar sykkelplan. Hovedsykkelveinettet skulle ha vært ferdig i 1985.

Det var i 1977 denne uendelige rekken av politisk bløff startet. I 1985 skulle det ha vært et hovedsykkelveinett i 72 norske byer. Oslo vedtok sykkelplan i 1977. Det skulle altså ha vært ferdig for 28 år siden. Det var på disse tider verdens to fremste sykkelbyer, Amsterdam og København, vedtok omtrent det samme som man gjorde i Norge og Oslo. Forskjellen var “bare” at de gikk i gang med å gjennomføre planene. I Norge og Oslo gjorde man som vanlig praktisk talt ingen ting. Her er noen milepæler, som alle markerer politiske løftebrudd:

1990: Ny sykkelplan vedtas

1999: Ny sykkelplan vedtas. Den skulle vært gjennomført innen 2008. Sykkelfelt/vei i Kirkeveien gis førsteprioritet. I mellomtiden har man bygget masse dyre tunneler for biler. Men sykkelfelt i Kirkeveien er så vanskelig, og vi skal tro Ola Elvestuen. Om Ola Elvestuen virkelig er så dum at han ikke ser idiotien i sin egen uttalelse, eller om han tror folk er så dumme at de ikke gjennomskuer løgnen, er ikke godt å si. Det er ikke vanskelig. Det mangler bare politisk vilje, Ola Elvestuen. Det har denne byen ikke hatt, og den har det fortsatt ikke.

2004: Det vedtas en Sykkelstrategi for perioden 2005-2015. Etter denne skulle hovedsykkelveinettet vært ferdig i 2009.

2006: Ny sykkelplan vedtas

Ikke noe gjennomføres. I Norge er som kjent planer til for å revideres og arkiveres, ikke for å gjennomføres.

Byrådsleder Erling Lae i 2007: Hovedsykkelveinettet skulle være ferdig i 2009.

Til Aftenposten 4. mai 2007 sa daværende byrådsleder Erling Lae at hovedsykkelveinettet skulle være ferdig i 2009. I det samme intervjuet sier Erling Lae:

“Men sentrum vil forbli lite sykkelvennlig. – Indre del av byen er nesten uløselig. Gatene er fra før 1880, og det er ikke plass til sykkeltraseer, sier byrådslederen.”

Dette er selvfølgelig tull. Jeg synes at Erling Lae stort sett har vært en fornuftig mann. Men dette er renspikket vrøvl. Han mener kanskje at gatene fra 1880 er laget for biler?

Det er det samme tullet som Ola Elvestuen gjentar når han sier at det er så trange gater i Oslo. Så lenge de samme politikerne finner plass til gateparkering i disse gatene, da sier det bare noe om politiske prioriteringer. Det sier ikke noe om plass. Om det er trangt noen steder og noe er preget av gamle strukturer, så er det tankegangen til politikere som får seg til å si slikt. Oslo mangler ikke plass.

Her er vi ved kjernen av problemet. Politikerne mangler vilje og evne til å se de reelle probleme i øynene: Skal det bli bedre forhold for syklister, fotgjengere og kollektivtransport må biltrafikken i byen reduseres kraftig. For eksempel tillater man noe så absurd som gjennomkjøring tvers gjennom sentrum! Men Oslos politikere vil ikke ta i problemet, derfor er det heller aldri blitt løst. Den dagen politikerne silaner høyt og tydelig at biltrafikken må ned, det må bli vanskeligere å kjøre og ikke minst langt færre parkeringsplasser i Oslo, da vil vi kunne øyne håp. Noen må vike, og det er på tide å innse at bilene må ha vikeplikt i byplanleggingen. Oslo mangler politikere med vilje og gjennomføringsevne.

2010: Byrådsleder Stian Berger Røsland: Hovedsykkelveinettet ferdig i løpet av 2-3 år (altså 2012-2013).

I et intervju med Østkantavisa 23. juli 2010 lover byrådsleder Stian Berger Røsland økt trykk på sykkelsatsingen og sier at hovedsykkelveinettet skal være ferdig i løpet av 2-3 år, altså i løpet av 2012 eller første halvdel av 2013.

 2012: efforts are underway to complete the main cycle network by 2015

På en kommunal skryteside om “Green mobility” skriver kommunen under overskriften “Making central Oslo more cycle-friendly”:

A special project was launched in 2010 to improve conditions for cycling in central Oslo, and efforts are underway to complete the main cycle network by 2015.”

Nå er det altså utsatt til 2015. Det “special project” som det sykkelprosjektet som Ola Elvestuen raskt klarte å kvele da han overtok som byrådsleder. Vi får håpe Rune Gjøs kan få trådd det i gang igjen, når han overtar som leder for prosjektet. Det de skryter av å ha fått til er at man har klart å tillate sykling i begge retninger i hele to gater som ellers enveiskjørt. Det må bare være uvitenhet som får de ansvarlige til helt uten skam å kunne skryte av noe slikt. Oslo er også er noen ti-år på etterskudd. At man endelige har klart å åpne to gater for slik sykling er ikke noe å skryte av. Det er bare pinlig at det ikke gjelder så godt som alle gater, og at man ikke fikk det på plass for mange år siden.

 2018: 180 km sykkelvei i Oslo

15. oktober 2012 skrev Osloby nok en gang om Godot, også kjent som “hovedsykkelveinettet i Oslo”. Nå er det visst 2018 som gjelder, i følge direktør Hans Edvardsen i Bymiljøetaten. Skjønt han tar sine forbehold. “Det er absolutt vårt mål å få realisert planen innen 2018”, sier han.

Skal vi tro på politikerne og deres løfter denne gangen?

I løpet av tre år har altså den lovede ferdigstillelsen av hovedsykkelveinettet blitt skjøvet ut i tid med 5-6 år. Siden jeg flyttet til Oslo i 1977 har vi alltid blitt lovet at hovedsykkelveinettet skal være ferdig i løpet av ca fem år. Alle vet at det bare har vært en ubrutt rekke av løgner fra politikerne.

Er det noen grunn til at vi skal tro på politikerne denne gangen? Dessverre er svaret et klart NEI. Oslos politikere har null troverdighet i denne saken. De har lovet så mye og levert så lite, så vi regner med at det bare er falske løfter denne gangen også. De klarer ikke en gang å prioritere tilrettelegging for syklister i det som de påstår er ferdige deler av et hovedsykkelveinett. Pinlige løgner, Stian Berger Røsland og Ola Elvestuen. Hvordan skal vi tro på politikere som prioriterer gateparkering fremfor syklsiter i det som dere påstår er en hovedsykkelvei? Jeg vet at dere har arvet de fra deres forgjengere. Men så lenge dere ikke tar et oppgjør med dem og bare fortsetter i samme spor, tar dere også over ansvaret for disse løgnene.

Reell vilje og gjennomføringsevne er det eneste som kan bidra til å gjenopprette den tillit som forsvant en gang på 1980-tallet. Så lenge de ikke synes å være i stand til å innrømme egen svikt, og å erkjenne hva som er de grunnleggende problemene (biler og parkering) er det lite håp om løsning.

Tiden har for lengst løpt fra hovedsykkelveiplanen

Det kan se ut som om både byråkrater og politikere har lukket seg inne i en slags boble hvor man tror at bare man klarer å bygge et hovedsykkelveinett på 180 km vil Oslo bli en sykkelby. Det er selvfølgelig alt for lite. Selv om hovedsykkelveiplanen, i tråd med norsk politisk og byråkratisk tradisjon har vært revidert mange ganger, så er den en 1970-tallsplan.

Hadde hovedsykkelveiplanen blitt gjennomført rundt midten av 1980-tallet, så hadde det vært bra den gangen. Men i 2013, eller 2027 som kanskje er mer realistisk (ved 50-årsjubileet for planen), holder ikke dette i det hele tatt.

Syklister har en helt selvfølgelig plass i byen. Alle hovedgater må legges rett for gjennomfartssykling. I alle mindre gater skal det være trygt å sykle. Om nødvendig må plass til biltrafikk og ikke minst gateparkering bort. Det er meningsløst at det skal være firefelts-veier for biler i byen, og ikke plass til syklister! Norges mest meningsløse firefeltsvei må være Sørkedalsveien mellom Majorstuen og Smestadkrysset. Fjern to kjørefelt, lag skikkelig sykkelvei og la folkene i Frognerparken bli spart for tranportsyklister. Sørkdalsveien er faktisk enda mer meningsløs enn Nylandsveien, som antagelig er en “god” nr 2.

I 36 år har Oslos politikere demonstrert at “hovedsykkelveiplanen” er fullstendig ubrukelig som redskap for å realisere et sykkelveinett. Samtidig ser vi gang på gang at den blir en begrunnelse for ikke å lage sykkelvei, eller fjerne eksisterende sykkelvei, “fordi det ikke er en del av hovedsykkelveinettet”. Gang på gang setter man i gang veiprosjekter i Oslo hvor det ikke tas hensyn til syklister, og hovedsykkelveiplanen er en unnskyldning for at man gjør det. Nylandsveien, Hans Nielsen Hauges gt og Bogstadveien er bare tre av alt for mange eksempler.

Kast hele hovedsykkelveiplanen og kom med noe som ikke hører til en svunnen tid. Men først av alt: Få ut fingern og gjør noe!