Opphavsrett en forutsetning for et levende kulturliv. Feil fra Øystein Middelthun

iTunes-ill“Åndsverkloven hindrer nyskapning” skriver nestleder i Piratpartiet, Øystein Middelthun, i Aftenposten 1. august. Han gjentar velkjente besvergelser, som ikke blir noe mer holdbare av at de gjentas.

“Den norske åndsverkloven … ble skapt etter modell fra den amerikanske åndsverkloven” skriver Middelthun, og fortsetter ut fra en premiss om at man dermed kan bygge videre på den USAnske opphavsrettsloven. Det er feil. Middelthun snubler på hoppkanten.

Den norske åndsverkloven ble ikke skapt etter modell fra den amerikanske loven. Jeg undres på hvor han har fått en slik tanke fra.  Det han refererer er heller ikke fra USAs opphavsrettslov, men USAs grunnlov art I, seksjon 8 som angir kongressens lovgivningsmyndighet. Der heter det i den åttende bestemmelsen:

Continue reading Opphavsrett en forutsetning for et levende kulturliv. Feil fra Øystein Middelthun