Hva regjeringen burde ha gjort og hva en ny regjering bør gjøre for sykkel

PedalkraftI 2011 sa statsminister Jens Stoltenberg følgende i et intervju med NTB, her gjengitt fra Dagens Næringsliv:

“Det er lagt for dårlig til rette for sykling i Norge. Det er fortsatt for vanskelig og farlig å sykle i byene, sier statsminister Jens Stoltenberg til NTB fra sykkelsetet.”

For oss som sykler var dette gammelt nytt, men det var interessant at det kom fra statsministeren. Men det naturlige oppfølgingsspørsmålet er hva regjeringen har gjort for å bedre forholdene for syklister.

Når man spør representanter for de “rød-grønne” om hva de har gjort for sykkel, peker de gjerne på den nye Nasjonal transportplan (NTP), og pengene de der planlegger å bruke. I denne sammenhengen interesserer NTP meg veldig lite.

Continue reading Hva regjeringen burde ha gjort og hva en ny regjering bør gjøre for sykkel