Hovedproblemet er fortsatt dårlig tilrettelegging for sykling, Helle Herrman

Pedalkraft”Ukultur på to hjul” skriver Helle Herrman, og får en helside av Aftenposten og Osloby til å rase mot syklister generelt, og menn i en viss alder spesielt. Det er ikke alt i innlegget som bør tas seriøst, og som ikke burde vært gitt spalteplass. Selvfølgelig skal syklister ta hensyn. Dessverre finnes det hensynsløse syklister, akkurat som det finnes hensynsløse bilister og hensynløse skiløpere. Det er vel sannsynlig at det er de samme som må lufte sine oppblåste ego, uavhengig av aktivitet og fremkomstmiddel.

Helle Herrman starter med en skildring av en hendelse i Frognerparken. Men hun hopper over hovedproblemet: Idiotien er at en av byens såkalte “hovedsykkelveier” går gjennom Frognerparken. Det er også mange andre veier gjennom Frognerparken som er skiltet som sykkeltraseer. Men det at byens planleggere og politikere har laget en “løsning” som er så dum at den er på grensen til galskap, er ingen unnskylding for at syklister skal oppføre seg like idiotisk som de politikere som i sin tid vedtok dette.

Continue reading Hovedproblemet er fortsatt dårlig tilrettelegging for sykling, Helle Herrman