Les Vins du Tour de France 2014 — nå er ruten presentert

TdF_2014_00I dag ble ruten for Tour de Fran­ce 2014 pre­sen­tert. Star­ten har vært kjent len­ge. Den er i Eng­land. De to førs­te etap­pe­ne går i York­shi­re. Her er det en egen nett­side for Tour de Fran­ce in York­shi­re. Tred­je etap­pe går fra Cam­brid­ge til Lon­don. Man har nok også kun­ne gå ut fra at det også den­ne gang ender i Paris. Men hva som skjer mel­lom Lon­don og Paris, har ikke vært kjent. Det har rik­tig­nok vært ryk­ter og spe­ku­la­sjo­ner. Men jeg har ikke sett noen grunn til å kom­men­te­re dette.

Eng­land er ikke noe vin­land, selv om det også pro­du­se­res litt vin der — som vi også får ta med. Her blir det først og fremst øl. Kan­skje kan vi ta med litt gin også.

Con­ti­nue read­ing Les Vins du Tour de Fran­ce 2014 — nå er ruten pre­sen­tert