Forslag til endring av åndsverkloven – forlenget vernetid for utøvende kunstnere

Innledning

Det er et forslag om endringer i åndsverkloven ute på høring. Forslaget er basert på EU-direktivet 2011/77/EU om endringer i direktiv 2006/116/EF om vernetiden foropphavsrett og visse nærstående rettigheter. Dette er gjort til en del av EØS-avtalen. Dermed er vi ved første problem: Debatten er over for lengst. Norge har høyst frivillig valgt å stille seg utenfor de organer hvor slike avgjørelser treffes. Nå kan vi i høyden opptre som den lille hunden som løper etter og bjeffer etter bakhjulet på lastebilen i det den forsvinner. Noen mener det gir en slags «sjølråderett» å være EU-medlem uten stemmerett, slik at vi må innføre de regler som vedtas, uten å kunne være med å påvirke og delta i beslutningsprosessen. Det var det norske folk som ville ha det slik, og vi må leve med konsekvensene av det valget.

Jeg hadde et foredrag om temaet i Opphavsrettsforeningen høsten 2008, den gang dette bare var et forslag til direktiv og dette ble diskutert i hele Europa. Noe ble endret siden det forslaget. Men dette er i hovedsak basert på det foredraget.

OmslagDette forslaget gjelder vern for utøvende kunstneres prestasjon og vern for tilvirkere av lydopptak. Dette er ikke opphavsrett i egentlig forstand, men et opphavsrettslignende vern og er blant det som i opphavsrettslig terminologi kalles «tilgrensende rettigheter» eller «naborettigheter». Jeg reklamerer i øyeblikket hemningsløst for min bok «Opphavsrett for begynnere», som vil være på markedet om et par uker. «Tilgrensende rettigheter» behandles i den bokens kapittel 10.

Utøvende kunstner står for en kunstnerisk prestasjon, men den leder ikke fram til et åndsverk. Vernet for tilvirker er et rent investeringsvern. Continue reading Forslag til endring av åndsverkloven – forlenget vernetid for utøvende kunstnere