Ny bok: Opphavsrett for begynnere

OmslagDette er reklame og hemningsløst selvskryt. Men nå foreligger endelig min bok “Opphavsrett for begynnere”. Det er en bok for alle som interesserer seg for eller kommer i berøring med opphavsrett, men som ikke ønsker å fordype seg i alle juridiske detaljer. Kjøp den her, eller der du pleier å kjøpe bøker.

Den som skaper et åndsverk, har opphavsrett til verket står det i åndsverkloven. Dette kan man si er opphavsretten i et nøtteskall. Men hva betyr det for deg som eier, bruker eller forvalter et verk? Og hva er egentlig et åndsverk?

OPPHAVSRETT FOR BEGYNNERE er en engasjert, praktisk og oversiktlig innføring i grunnleggende opphavsrett, skrevet for deg som møter opphavsrett i praksis.

Innledningsvis gjennomgås litt av opphavsrettens historie og utvikling, og hvorfor vi har opphavsrett. Men målet med boken er å gjennomgå opphavsretten slik den er. De som bare er opptatt av å diskutere hvorfor vi har opphavsrett, og for lengst har konkludert med at vi ikke trenger opphavsrett, de vil sikkert bli skuffet.

Noen temaer som gjennomgås er:

 • Hva er vernet av opphavsretten?
 • Hvem har opphavsrett?
 • Hvor langt rekker opphavsmannens enerett, og hvordan kan allmenheten utnytte opphavsrettslig vernede verk?
 • Overdragelse av opphavsrett.
 • Nærstående rettigheter
 • Opphavsrettens varighet
 • Internasjonalt vern.

Jeg har også tatt med egne avsnitt om

 • Bruk av opphavsrettslig vernet materiale i undervisning
 • Opphavsrett og forskningsetikk

Jeg er ubeskjeden nok til å påstå at jeg er god til å formidle et ganske vanskelig stoff på en måte som gjør det forståelig, enten det skjer i bokform eller i foredrag.

Litt mer reklame:

Jeg og mine kolleger i Bing Hodneland holder gjerne kurs i opphavsrettslige emner for de som måtte være interessert. Det kan være alt fra et lunsjforedrag til kurs over en til to dager.

Kursene blir tilpasset den enkelte kunde og ulike bransjer etter ønske og behov.

Vi kan nevne noen mulige temaer:

 • Generell innføring i opphavsrett.
 • Sitatrett og/eller bruk av bilder. Dette er særlig aktuelt for forlags- og mediebransjen.
 • Dataprogrammer. Her kombineres opphavsrett med vår ekspertise innen IT-kontrakter. Det kan også inkludere f.eks. lisensavtaler og bruk av fri programvare.
 • Opphavsrett innen forskning og undervisning.
 • Ansattes opphavsrett. I all kreativ og kunnskapsbasert virksomhet kan man møte spørsmålet om de ansattes opphavsrett. Dette blir også et stadig mer aktuelt tema for tillitsvalgte i fagforeninger som organiserer ansatte i ulike former for kunnskapsvirksomhet og kreative yrker.
 • Musikk

Når dette skrives er jeg snart på vei tilbake til Universitetet. Hvis noen ønsker at jeg skal holde kurs, må de derfor kontakte meg direkte på olav at torvund.net.

Hvis du vil ha en form for light-versjon av en innføring, kan du høre på denne podcasten med en innføring i opphavsrett, alternativt her om du vil ha den på iTunes.