Pinlig dårlig vintervedlikehold av sykkelfelt i Oslo

Vi har fått en forsmak på vinteren, selv om det ser ut som om den foreløpig bare har vært på en kort visit, har vi fått merke at Oslo kommune som vanlig har planer om å sabotere vintersyklister. Vi som sykler om vinteren vet at det i utgangspunktet er uproblematisk. Det som til tider gjør det vanskelig, er Oslo kommunes sabotering av vintersykling.

Jeg sendte, nærmest rituelt og uten tro på at det ville bety noe, en klage via bymeldingstjenesten om at sykkelfeltene i Wergelandsveien var fulle av snø, snø som var brøytet inn i sykkelfeltet fra kjørefeltet, slik at man kunne gi bedre forhold for bilistene. Bare til opplysning: Denne strekningen er en del av det såkalte “hovedsykkelveinettet” i Oslo.

I dag fikk jeg svar fra Bymiljøetaten:

“Bymiljøetaten takker for din henvendelse. Hovedsykkelveinettet skal brøytes og strøs. De andre sykkelveiene/-feltene benyttes til snølagring. Les mer om brøyting og strøing på vår hjemmeside:

http://www.bymiljoetaten.oslo.kommune.no/trafikk_og_samferdsel/broyting_og_stroing/

Les det en gang til: “De andre sykkelveiene/-feltene benyttes til snølagring”.

På den nettsiden de viser til, kan vi lese (om vi åpner undersiden “Når brøyter vi”):

“Fortau og gangveier brøytes sammen med kjørebanen. Hovedsykkelveinettet skal brøytes og strøs. De andre sykkelveiene/-feltene benyttes til snølagring.”

De reelle prioriteringer viser seg  i det man gjør, ikke i det man sier. Vi vet at politikernes ord ikke er mye verdt. Det er deres handlinger som teller. Da trer prioriteringene tydelig fram: Politikerne liker gjerne å snakke om sykkel. Men i praktisk politikk prioriterer de bil. For ikke lenge siden satte Oslos politikere både vedtatt plan for hovedsykkelveinett og gatebruksplan til side for blant annet å sikre parkeringsplasser, da de vedtok reguleringsplan for C J Hambros plass.

Og kan prioriteringen vises bedre enn at man brøyter snøen inn i sykkelfelt for å gi bedre kjøreforhold for bilister?

Bymiljøetaten viser til hovedsykkelveinettet. Noen politikere og kanskje byråkratene i Bymijøetaten tror kanskje at det finnes noe slik. Men vi som sykler vet at “hovedsykkelveinettet” er et politisk bedrag som politikerne har brukt til å holde sykliste for narr i 36 år. Gjennom praksis viser Oslos politikere at alt snakk om å satse på sykkel er løgn, er løg er løgn.

Guri Melbys forgjenger som byråd, partifelle Ola Elvestuen, sa gjerne at den manglende sykkelsatsingen ikke sto på penger. Det er nok penger, men det er ikke ferdig regulerte planer. Sagt på en annen måte: Tidligere forsømmelser fra politikerne. Og saken om C J Hambros plass viser at heller ikke når det foretas reguleringer, bryr politikerne seg om syklister. Men når det likevel bare står på penger, da er det visst ikke penger likevel.

Dere trenger ingen reguleringsplaner for å vedlikeholde de alt for få sykkelveier og sykkelfelt som faktisk finnes i denne byen, Guri Melby. Det står på penger, men først og fremst står det på politisk vilje. Og det er den politiske viljen som fortsatt mangler.

Vi ble lovet bedring av vintervedlikehold sist vinter, men det skjedde ikke. I år har vi igjen blitt lovet bedring. Men i praksis prioriterer politikerne bilister og saboterer syklistene. Stian Berger Røsland og Guri Melby: Synes dere ikke at dette er fryktelig pinlig? Skammer dere dere ikke? Eller er dere to bekreftelser på utsagnet om at “en politiker er en som er så tykkhudet at han/hun klarer å stå oppreist uten å ha ryggrad”?