Midtdelere gjør veier farlige for syklister!

NAF og Trygg Trafikk krever midtdelere på veier med gjennomsnittstrafikk (ÅDT) på 4.000 biler pr døgn, skriver Aftenposten. At NAF først og fremst tenker på biler, er ikke særlig overraskende, selv om de i de senere år har forsøkt å fremstå som en organisasjon som ikke bare er ensidig opptatt av bilister, i alle fall når organisasjonen presenterer seg overfor syklister. Trygg Trafikk later som om de er noe annet enn en bilistorganisasjon. Men realiteten er at de er opptatt av å legge forhold til rette for bilister, og ellers har som hovedbudskap at andre trafikanter må passe seg for biler. Jeg tror ikke at syklister noen gang har opplevd Trygg Trafikk som en organisasjon som ivaretar deres interesser.

Når de nå krever midtdeltre på veier med ganske lite trafikk, viser NAF, Trygg Trafikk og Aftenposten som gir saken så stor plass, sine sanne jeg: Hovedbudskapet er at veier er til for biler og bare biler, og at veien skal utformes for dette uten å ta hensyn til andre.

Når det lages midtdelere blir det to ganske smale kjørefelt uten mulighet for forbikjøring. Det betyr i praksis at det ikke er plass til å foreta en forsvarlig forbikjøring av syklister. Resultatet er at bilister presse seg forbi og kjører alt for nær syklistene og nærmest presser dem ut av veien. Bare etater og organisasjoner som ikke bryr seg om syklister kan finne på å komme med slike forslag og bygge veier på en slik måte.

Continue reading Midtdelere gjør veier farlige for syklister!