Søndagsåpne butikker

Trenger vi søndagsåpne butikker? Sannsynligvis ikke, i alle fall ikke i et stort omfang. Står butikkeiere i kø for å åpne butikkene sine på søndager? Ingen ting tyder på det. Ønsker folk søndagsåpne butikker? Det har kommet en rekke meningsmålinger som sier at det i alle fall ikke er noe som flertallet av befolkningen ønsker.

Men det er heller ikke poenget. Spørmålet er ikke om vi trenger søndagsåpne butikker, men om det er nødvendig å forby de som ønsker det å holde åpent på søndager. Da blir svaret et klart: Nei, det er ingen grunn til å forby butikker å holde åpent på søndager.

Continue reading Søndagsåpne butikker