Opphavsrett hindrer ikke innsyn!

I Aftenposten 19. januar kan vi lese at Abid Raja kritiserer Olje- og erngidepartementet for å hemmeligholde to dokumenter om kostnadskutt på Mongstad. (Saken er dessverre ikke på nett, åtte timer etter at papirutgaven var på døren. BT har saken på nett, men bare for abonnenter.)

Det virker av mange grunner besynderlig at et departement hemmeligholder dokumenter overfor Stortinget. Dette reiser mange spørsmål som jeg skal la ligge. Men det er en del av begrunnelsen som fikk meg til å hoppe. Vi kan lese følgende:

“De to dokumentene hemmeligholdes fordi olje- og energiminister Tord Lien mener dokumentene er omfattet av lov om opphavsrett. De defineres som åndsverk eide av partnerne i TCM.”

Continue reading Opphavsrett hindrer ikke innsyn!