Kan man kan bli bundet ved en hashtag? #mittos14

Sveriges Televisjon har tatt en frekk en: De har gjort kjent at dersom man bruker hashtag #mittos14, gir man dem tillatelse til å publisere blant annet bilder. Slik har SVT formulert sine vilkår:

“För bilder skickade till SVT, eller delade enligt ovan för publicering, så är villkoren för nyttjande:

Att du själv måste ha de fullständiga rättigheterna till bilderna, det vill säga att det är du som är fotografen och bilderna inte innehåller något upphovsrättsligt skyddat verk eller prestation skapad av någon annan.

Att SVT har rätt att nyttja bilderna (inom ramen för SVT:s verksamhet, det vill säga i tv-program, på svt.se samt via andra plattformar där man kan ta del av SVT:s utbud).

Att SVT inför nyttjandet får beskära och bearbeta bilderna utan ditt särskilda tillstånd.

Att SVT:s nyttjanderätt är obegränsad i tiden.

Att du accepterar att du inte är berättigad till någon ersättning för rättighetsupplåtelse.”

Det er ikke særlig overraskende at dette har ført til mange reaksjoner. Jan Guillou skrev dette på Twitter:

“Skit också, tror jag av misstag har hashtaggat min senaste bok med #mittos14 och den är redan på väg till tryckeriet. Även taggat Sauks bil.”

Continue reading Kan man kan bli bundet ved en hashtag? #mittos14

Ingen plass til syklister i Oslos byplaner?

Plan- og bygningsetaten har laget et nettmagasin om byutvikling i Oslo: ByplanOslo. Jeg ser gjennom, og de som leser dette er vel ikke overrasket over at jeg særlig var ute etter hvordan Plan- og bygningsetaten ser for seg sykkel og hvordan man skal planlegge for syklister i Oslo.

Jeg ble skuffet, men egentlig ikke overrasket. Her var det ikke mye å glede seg over. I 2010 ga Plan- og bygningsetaten ut en avis som de kalte “byblikk”. Der sto det heller ikke noe om sykkel eller sykkelens plass i fremtidens Oslo. En del av dokumentene som det ble vist til herfra, er tydeligvis ikke lenger på nett. Men da jeg så på dem i 2010, merket jeg meg at på et kart som het “Transportbyen” var det heller ikke funnet plass til syklister.

Continue reading Ingen plass til syklister i Oslos byplaner?