Trafikkfarlige parkeringsregler for el-biler

Det er velkjent at alt for mange politikere har fått elektrosjokk og har gitt el-bilistene meningsløst mange subsidier og fordeler. Det er åpenbart at norsk politikk fortsatt domineres av store gutter som liker å leke med biler, og som gjør alt for at de skal kunne fortsette med det.

En av reglene som må være resultat av en fullstendig kortslutning hos de som ville kaste fordeler etter el-bilstene er Forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr § 9. Dennes første ledd lyder:

“Kjøretøyet skal plasseres som anvist ved skilt eller oppmerking, og innenfor oppmerket felt der dette finnes. Kjøretøyet skal plasseres i feltets lengderetning. Elektrisk og hydrogendrevet motorvogn kan likevel parkere på tvers av feltets lengderetning dersom alle hjulene er innenfor feltet og overhenget ut over feltet ikke overstiger 40 centimeter på hver side. På disse vilkår kan flere slike motorvogner parkere i samme felt.”

Alle som sykler vet at biler som er parkert langs veikanten utgjør en fare. Den vanlig faren er at man blir “døret”, vet at uoppmerksomme bilister åpne døren ut om mot kjørefeltet uten å se seg godt nok for og sjekke om det kommer syklister. I Oslo har politikerne i sin “visdom” ofte valgt den farlige idiotløsningen med å ha parkeringslommer på innsiden av sykkelfelt. Det gjør sykkelfeltet ubrukelig.

De som anlegger sykkelfelt langs veier i Oslo kan ikke å ha forstått forskjellen mellom minimum og maksimum. Det som etter normene skal være minimumsbredde synes å bli forstått som maksimumsbredde. Det er ikke ofte man finner sykkelfelt som har mer enn minimumsbredde (heller ikke det som skal være normalbredde), men man finner ofte smalere sykkelfelt. Når det er parkering på innsiden av sykkelfelt utgjør ikke sykkelfeltene mer enn den sikkerhetsmargin man må ha mellom seg selv og de parkerte bilene.

Men for el-biler har altså noen i sin “visdom” funnet ut at de skal kunne stikke inntil 40 cm ut i kjørefeltet, og dermed gjøre passering av parkerte el-biler ekstra farlig for syklister. Man tvinges til å svinge lenger ut i kjørefeltet for å komme rundt el-bilen, men den risiko det medfører hvis det er trafikk i kjørefeltet.

WIMG_1575_DxO

Men det er fortsatt krav om at hjulene skal være innenfor feltet. Så denne bilen er ikke lovlig parkert, uansett hva slags motor den måtte ha.

WIMG_1576_DxO

Regelen er dårlig utformet. Men dårlig regelhåndverk er noe vi er vant til når det gjelder utforming av trafikkregler. Bedre blir det ikke når man åpenbart har vært blendet av lyset fra el-bilen. I et sykkelfelt er det fortsatt all stans forbudt. Det må også overstyre denne idiotregelen for el-biler, slik at de ikke kan stikke ut i sykkelfelt. De bør heller ikke kunne stikke inn over fortau. Fortau er som kjent for fotgjengere, ikke for bilister – eller ikke bilister med batterimotorer.

Heldigvis er det ikke plass til at de oversubsidierte Tesla-eierne skal kunne parkere på denne måten. Det vil nok først og fremst gjelde for de som kjører rundt i batteridrevne plastbøtter på fire hjul.

Noen synes å tro at det bare er bilens størrelse som er avgjørende, slik at vi også kan se en del bensindrevne Smart-biler parkert på denne måten. Men det er ikke størrelsen som teller her heller.

W9376946247_ec62253e23_h

Det er laget mange dumme regler for å favorisere el-bilistene. Men en regel som gir el-bilister parkeringsprivilegier som går utover andre trafikanters sikkerhet, det blir helt uakseptabelt. Fjern den så fort som det er praktisk mulig!