Fjern el-bilens kjøre- og parkeringsprivilegier nå!

Se på dette bildet, som viser hvor mye plass 60 personer krever om de reiser med bil, buss eller sykkel.

Gavle_trafikkGjør et lite tankeeksperiment. Tenk deg at vi bytter ut alle bilene på bildet til venstre med Teslaer og andre el-biler. Ville det gitt noen forskjell? Nei, selvfølgelig ikke.

Det er på tide å innse at hele idéen om at hver enkelt skal kjøre bil inn til byer og parkerere bilen der er fundamentalt gal. I byer er bilen mer enn noe annet et plassproblem. Det er for mange biler og de gir byen trafikkinfarkt, uansett hva slags drivstoff de bruker. Når Oslo satser på å bli verdens el-bilhovedstad, så har kan kjørt seg langt inn i en blindgate.

Alle incitameneter som oppfordrer folk til å kjøre bil inn til byer er kontrproduktive. Det vi har oppnådd med all el-bilsubsidieringen og el-bilprivilegiene er at rikfolk fra Oslo vest hindrer kollektivtrafikken når de kjører sine oversubsidierte Teslaer inn mot byen. I tillegg taper man mye penger på at de slipper bompenger og kan parkere gratis. Og det fører til at flere velger bil når de skal inntil byen.

Mange gutter, både store og små, liker å leke med biler. El-bilsatsingen er først og fremst en gedigen grønnvaskingsoperasjon for Frederic Hauge, Abid Raja og andre autofile gutter som liker å leke med biler, men som gjerne vil ha et mljøvennlig image.

Norge har aldri lyktes med å etablere en egen bilindustri. Det har vært et sårt punkt for mange, ikke minst for gamle “kraftsosialister”, for hvem industri er hellig. Og bilindustrien har vært crême de la crême av verdens industrier. Man må produsere biler for å være i toppdivisjonen blant industriland. Det er mange i Norge som har misunt svenskene Volvo, SAAB, Scania osv.

Rundt 1990 dukket det opp noen som vil starte produksjon av el-biler i Norge, først under navnet Pivco, senere under navnet Think. Nå skulle vi vise svenskene at vi også kunne lage biler! Man produserte biler noen år, uten at det var noen suksess. Selskapet ble solgt til Ford i 1999, ble solgt flere ganger siden og hele virksomheten gikk konkurs i 2006.

Uten dette bakteppet er det ikke mulig å forstå den norske  subsidieringen av el-bil og alle privilegiene som el-bileierne har fått. Ingen norsk regjering har brydd seg så mye om miljø at man har villet gi like mye bare på grunn av miljø. Det var nok drømmen om norsk bilindustri, og tanken på industriarbeidsplasser i en industriell elitedivisjon som lokket norske politikere.  Miljø har man egentlig ikke brydd seg så mye om. Men det er knapt grenser for hvor mye man er villig til å gi for noen industriarbeidsplasser.

Politikerne ville nok gjerne ha sprøytet masse penger direkte inn i Think. Men ubehagelige regler som EU-reglene om statsstøtte gjorde slikt umulig. Men om man laget reglene for kjøp og bruk av el-bil slik at en stygg plastbøtte med fire hjul ble attraktiv, da kunne det kanskje bli et marked for Think likevel?

Hele tanken om norsk bilproduksjon i en slags teknologisk front var selvfølgelig dødfødt. Det sterkt subsidierte hjemmemarkedet var uansett for lite. Og skulle det bli et marked ute, ville en liten norsk bedrift være sjanseløs mot bilindustriens giganter. Hadde man noen gang innsett at alle subsidiene som var ment å skulle støtte norsk bilproduksjon i stedet skulle gå til å subsidiere norske rikingers kjøp av luksusbiler fra California, da hadde det aldri blitt noen el-bilfordeler i nærheten av de vi har i dag. Det eneste vi har oppnådd er å bli en subsidiert testbane for diverse bilprodusenter.

Hvis norske myndigheter virkelig hadde vært opptatt av miljø, da hadde man valgt en politikk for å begrense bilbruken. Man hadde satset på miljøvennlig kollektivtransport og sykkel. Det er meningsløst at man slipper moms når man kjøper el-bil, men må betale moms om man kjøper el-sykkel. Hadde det vært miljø og ikke drømmen om norsk bilindustri som hadde vært drivkraften, hadde man fjernet moms på sykler og el-sykler for lenge siden. Det er langt viktigere at kollektivtransporten kommer raskt fram enn at Tesla-eierne kommer fort fram. Derfor vil de som driver kollektivtransport ha el-bilene ut av kollektivfeltet. Mener man alvor med at man satser på miljø, så hiver man el-bilene ut fra kollektivfelt med en gang.

Man hadde også satset på forskning innen fornybar energi, et område hvor Norge er en sinke. Bølgekraft og vindkraft til havs, der kunne kanskje Norge ha bidratt. Frederic Hauge og andre autofile Teslakjørere liker å snakke om å støtte “first movers” og “risk takers”, og at de må skapes et marked.  Det er knapt noen risiko å kjøpe Tesla eller annen el-bil. Norge har blitt et av Teslas største markeder, først og fremst fordi den statlige subsidieringen gjør at man kan kjøpe en luksusbil og et morsomt leketøy til en langt lavere pris enn om man hadde valgt andre biler, i tillegg til at andre privilegier man får ved å kjøre el-bil.

Det kan settes mange spørsmålstegn ved om el-bil virkelig er så miljøvennlig som entusiastene vil ha det til. Jeg har allerede nevnt at el-biler tar like mye plass som andre biler. Det blir like mye svevestøv og støy fra el-biler som fra andre (det meste av trafikkstøyen er dekkstøy og vindstøy, ikke motorstøy). Så må man ta med miljøbelastningen ved produksjon av biler, som man gjerne glemmer når man argumenterer for el-biler eller nyere biler generelt som miljøtiltak. Særlig batteriproduksjonen, med utvinning av Lithium, gjør at det blir store miljøbelastninger ved produksjon av el-biler, langt større enn ved konvensjonelle biler.

Øystein Stray Spetalen har regnet at oljeforbruket reduseres marginalt om man får 50.000 el-biler i Norge. Det har i Wall Streed Journal vært påvist at en overgang til el-bil reduserer CO2 utslippet gjennom hele bilens levetid med noe som tilsvarer en CO2-kvote til 44-48 USD — forutsatt at ikke noe av elektrisiteten er produsert ved kullkraft.

I Oslo planlegger man å gjøre visse gater om til kollektivgater for at kollektivtrafikken skal komme fram uten å bli hindret av biler. Skal det havarere ved at disse gatene fylles om av rikinger i sine subsidierte Teslaer som tøyer sine privilegier til det ytterste?

At politikerne er mer opptatt av å kunne leke med biler enn av miljø, viser seg klart ved at Oslo Høyre feiget ut i fremkommelighetstiltak i Thereses gt, at man har gått inn for å bygge ny E18 vest for Oslo som selvfølgelig vil føre til mer biltrafikk, og at man har sagt nei til rushtidsavgift. Videre at man ikke våger å legge restriksjoner på  bilbruk når forurensningene i byer som Oslo og Bergen ligger langt over grenseverdiene. Videre det uverdige tullet rundt miljøfartsgrenser, som om miljø ikke er relevant når fartsgrenser skal bestemmes. Bil har alltid gått foran miljø. Tut og kjør er det bærende prinsippet.

Nå sies det at bussen blir taperen på den nye E18 (så mye for dette som et miljøtiltak). Da har man vel ikke tatt i betraktning at bussfeltet blir fylt opp av Teslaer.

Det er greit å balansere mellom pisk og gulrot for å oppå politiske mål. Men el-bilsatsingen innebærer at man kaster så mange sekker gulrøtter etter el-bilistene byene er i ferd med  å få gulrotforstoppelse.

Folk må gjerne kommentere innlegg på min blogg, forutsatt at man klarer å være sånn noenlund saklig. Men det har aldri vært min hensikt å laget et generelt debattforum. Jeg bruker ikke mer tid på å moderere kommentarer om el-bil. Dette er nå stengt for kommenarer. Alle kommentarer blir bare slettet, uten at jeg leser dem.

[SLF]

83 thoughts on “Fjern el-bilens kjøre- og parkeringsprivilegier nå!”

 1. Her synes jeg faktisk du blander ting som ikke hører sammen. Å satse el-bil er bra. Å ikke ha rushtidsavgift eller å tillate el-biler i kollektivfeltet om det hindrer det kollektive, eller ikke å satse på kollektiv og sykkel fremfor bil er ikke bra. Men det gjør ikke at el-bil i seg selv ikke er en stor fordel fremfor bensin- og diselbiler.

 2. Hvis de som må kjøre velger el-bil så er det bra. Men i byene er hovedpoenget at det er alt for mange biler. Antallet må ned, uansett drivstoff. Derfor er alt som stimulerer å kjøre bil inn til byen feil, også om det er el-biler.

 3. Men så lenge de som kjører el-bil unasett ville kjørt bil, noe som er sannsynlig, blir det for meg feil å trekke el-bilen inn i dette. Ja til å få ned bilbruken, men den bilparken vi har bør i størst mulig grad være el-bil. Og at så mange har byttet er en bra ting, selv om vi vil ha bilbruken ned.

 4. Det er f.eks. helt greit at el-bilister f.eks. ikke betaler CO2-avgift. Men ser ingen grunn til momsfritak. Det som særlig skaper problem i byer er ikke avgiftsfritak, men at de kan kjøre i kollektivfelt, slippe bompenger og parkere gratis. Det oppfordrer til økt bilbruk. Det er dette jeg skriver om, ikke avgiftsregimet.

 5. Det er bedre at de velger el-bil. Men det er ingen grunn til at de skal kunne fylle opp kollektivfeltene. La dem stå i kø som alle andre. Kø er ofte bra, det får folk til å se seg om etter andre transportløsinger. Det er heller ingen grunn til at de ikke skal betale bmpenger. Og selvfølgelig skal de betale for parkering som alle andre. En el-bil fyller opp like mye areal som andre bilder.

 6. Hei Olav!

  Bra innlegg, nå har jeg anbefalt det på Lesernes VG og du ser det nederst på vg.no

  Er det andre som skriver en god blogg og vil ha mange nye lesere, ikke nøl med å sende en epost til meg på magnea |a| vg.no eller @magneda på Twitter.

  Hilsen Magne i VG

 7. Hei
  Hvorfor ikke angripe dieselbiler i stedet for elbiler som tross alt ikke spyr ut sot og NOX?
  Regnestykket til Spetalen på Debatten i går blir helt feil, det er et mindretall av de som kjøper Tesla nå som ville kjøpt en bil med tilsvarende ytelse som Tesla.
  Slutt å rakke ned på positive miljøtiltak!

 8. Jeg kjører selv elbil og mener vi bør bort fra kollektivfeltet og bør betale en liten bomavgift, dog mindre enn andre biler. Når det gjelder forurensing så kan heldigvis mye av lithiumbatteriene gjenvinnes. Har sett noen av de amerikanske regnestykkene og de er svært lite glade i å nevne at å raffinere 1 liter bensin bruker 1-2 kW bensin, dvs det samme som en halv kg kullkraft eller det en elbil trenger for å kjøre 1-1,5 mil. Mongstad alene bruker like mye strøm som hele Oslo. Jeg synes pluginhybridene burde fått større fordeler. De er svært positive ift lokal forurensing, men har for mye avgifter og sliter mot rene elbiler. Noe annet som er verdt å merke ift avgiftsunndragelser er at vi elbileiere faktisk sponser staten med endel tusen i form av avgifter på strøm selv om det utgjør en god del mindre enn bensinavgiftene.

 9. Slutt å fremstille Tesla som “rikingbil”. Alle med middels inntekt som har råd til en ny Passat eller 5-serie får fint råd til å ha en Tesla. Ja, den koster 200-300 tusen mer, men med tanken på all bensin, bompenger og årsavgifter spart gjennom tiden man betaler billån, går det opp i opp.

 10. Det Beate mener et at dagens EL-bil fordeler har ingenting med dette å få ned antall biler i byene og få fler til å bruke kollektivtransport å gjøre. Du har bruker “Fjern EL-bil” i bloggen din… mens den burdet hete, gjør kollektiven til et bedre tilbud, slik at vi får ned antall biler i byene.

  Dagens EL-bil fordeler vil justeres.. Men en EL-Bil må ha sine fordeler, eller vil jo ikke folk kjøpe den. Kjøper ikke folk det er hensikten med grønt miljø borte.
  En EL-bil er tenkt som bybil og for å bedre bla.a luften.
  En EL-bil har betydligere kortere rekkevidde en fossil biler, så om men skulle si nei til EL-bil i kollektivfelt vil vi få 10000 EL-biler som står bom fast i trafikken. så det skjer ikke..

  Derimot tror jeg man får et skille på en BY EL-bil og Familie EL-bil. En tesla feks har ikke behov for å kjøre i et kollektivfelt, praktisk ja, men ikke _nødvendig_ så jeg tror de blir tuppet ut snart.

  Når det gjelder de andre godene.. Parkering med lading er nødvendig. så der må det bygges mer. Man må kanskje betale som alle andre. og det er EL-bil eierne åpne for.

  Gratis bom, JA, dette er faktisk lovpålagt. Det er i veitrafikkloven sier at fossil biler skal betale for at de bruker veien og slipper ut avgasser. Siden en EL-bil ikke slipper ut avgasser skal det logisk nok ikke betale. Man kan ikke begynne å ta betalt for at man har fokus på Grønt miljø.. disse reglene gjenspeiler også EU direktiver som er satt globalt.

  Det samme gjelder registrerings avgift, den er også regulert med lover, basert på fossil motor effekt m.mer

  Derimot 🙂 avgift for vekt, i.h.t dagens veitrafikkregler men den tror jeg ikke kommer med det først, men det kommer.

  Det om kommer innen sommeren 2014 er MVA på EL-biler. …

  Når det gjelder det du kanskje fokuserte mest på , nettop å få ned antall biler i byene. JA, er enig. Men det gjøres med enkle tiltak.
  Steng ring.1 for biler 1-2 dag i uken. Lag trasseer som gjør det mer logisk for tunggtransport å kjøre inn til butikker. skill mellom tunge og lette kjøretøy.

  Sånn til sist… har du noen gang stått bak en slik grønn miljøvennlig buss og sniffet inn avgassene??? tipper du ser stjerner… jeg regner med at noen kommer til å belyse dette snart. De gassene bussene slipper ut er ikke bra for oss som puster.

 11. Synd at så mange profilerte personer er så fokuserte på el-biler, da på bekostning av det store flertallet i samfunnet. Og el-energien som disse bilene drives med blir i stor grad importert fra land med lav miljøprofil. Greit nok at el-bilene har “0”-utslipp lokalt. Men hvor blir det av V-sidens solidaritet? Hva med de lokale forurensningene der lav-miljøenergi blir produsert (CO2 nevnes ikke her).
  Sosialister og solidaritet, pøhhh.
  Enn om alle de tapte avgifts-milliardene hadde blitt brukt til å ruste opp gammelt el-nett, fornuftig kollektiv-satsing, forskning, investering og bruk av fornybar energi (nei ikke noe vindmølle-tulleball).
  Nei,,, jeg er ikke misunnelig på el-bileierne selv om jeg synes dette er galt og urettferdig.
  På tide å gi like mye medieoppmerksomhet til de som tenker alternativt til el-bil?

 12. Dieselbiler har ingen privilegier. Men jeg vil redusere all biltrafikk i byen.

 13. Når avgiftene normaliseres vil dagens el-bileiere få en gevinst.

 14. # John Langeland, Har du hørt om marginal strøm? Hvor tror du den el som driver bilene kommer fra? Kullkraft fra kontinentet, som er mye verre enn diesel. Som “lokale” tiltak mot utslipp er det ok med elbil, men ikke på en verdensbasis.

 15. El biler må skattlegges som ren luksus! Det eneste den er brukbar til er å kjøre “jemitter” fra A til B. For å flytte seg fra A til B kan “jemitter” kjøre buss, trikk, tog eller sykkel. De som i dag betaler mest avgifter er håndverkere og andre som utfører samfunnsnyttige ting. Du får ikke med særlig bagasje, verktøy eller tilhenger i en El bil, altså er IKKE disse nyttekjøretøy.
  Bil avgiftene i Norge er urimelige og direkte prisdrivende.

 16. diesel er billigere enn bensin.. et privilegie.

 17. De fleste med sunn fornuft vet at den Norke regjering bryr seg lite om miljoet men veldig mye om hvor mye penger de kan hente in fra biler og bil brukere.

 18. Vann er billigere enn “brus”. Betyr det at vi som foretrekker vann uten masse tilsatt sukker og kunstige smakstoffer har fått et privilegium?

 19. Skjønner ikke hva du mener med “jemitter”. Håndverkere m.m. kan i det minste trekke bilutgiftene fra på inntekten.

 20. Hvis lommeboken er så tynn som klagesangen gir inntrykk av, er det vel best å kvitte seg med bilen. Det er mye penger å spare på det.

 21. Avgiftene og retten til å kjøre i kollektivfelt er to helt ulike spørsmål. Vanlige folk, de aller fleste av oss, bør la bilen stå og reise kollektivt eller sykle til jobben.

 22. Jeg vet ikke når og hvor du ser busser. Du ser i alle fall ikke busser i Osloområdet i rushtiden, for der er bussene fulle. Og det sitter ikke 7 personer i en typisk Tesla. Når det sitter 0-3 passasjerer i bussene, da er det heller ikke køer og ingen grunn til å kjøre i kollektivfelt.

 23. Det er ikke mulig å forstå hvordan du kan ha kommet til noe slikt.

 24. Det er ikke noe problem om fossilbiler eller el-biler står i kø. La det bare være køer. Bygg bedre kollektivtransport og lag bedre forhold for syklister. Så kommer nok de fleste bilister også til fornuft og velger noe annet enn privatbil.

 25. Er selvfølgelig helt enig i at det bør legges bedre til rette for sykling langs landeveien. Det skal koste å kjøre inn til byen, det skal koste så mye å parkere at de fleste lar bilen være hjemme, og det er helt greit at bilistene står fast i køer.

 26. Det er ikke noe i det du skriver som underbygger din påstand om at Spetalens resonnement er feil.

 27. Jeg tror også det vil være bra å gi bedre vilkår for lug in hybrider.

 28. Gratis bom har ikke noe med utslipp å gjøre. Lovpålagt, javel. Men det er politikerne som har vedtatt slike lover. Så det er et spørsmål om politikk

 29. Kanskje ville en el-bilkø vært noen meter kortere, men det betyr lite.

  Tiltak for å begrense bilbruk har ikke nødvendigvis noe med avgifter å gjøre. I Paris ble biltrafikken redusert med 24% i løpet av 8 år. Tiltakene var og er (man arbeider fortsatt med det): Bedre kollektivtrafikk, bedre tilrettelegging for sykkel, fjerning av parkering og stenging av veier for biler. Det virker, helt uavhengig av avgiftsnivå.

 30. Det er bra at virksomheter etableres på store tettsteder. Det er bare da man har muligheter til å etablere gode transportløsninger. Spredt bosetting og virksomheter spredt over et stort område betyr mye bilkjøring og mye forurensning. Man bør bo og jobbe tett. Forutsigbarhet er bra. Men man må kunne snu når man har valgt en dum løsning.

 31. Tullpreik. Kjøp Tesla da vel. Men den bør selvfølgelig momses! Den (elektriske kjøretøy) har utrolig mange tekniske fordeler; bl.a. langt færre bevegelige deler – og “slitedeler”; ref. girkasser, forbrenningsmotorer, drivverk forøvrig. Det er bare de store bilfabrikkenes behov for å tjene inn nok på sine “fossile” fabrikkanlegg, som gjør at de lanserer hybrid-løsninger som relevante. Californierne er dyktige!! + heie Polen! Utviklingen av batteriene går videre – enten sidrumpa nordmennn vil eller ikke.

 32. + PS
  Den “røde” syklisten fra Bygdøy er neppe en som forstår sitt eget – og andres – beste. “Bygdetulling”; skjønt på bygda er d mange fornuftige folk!

 33. Ikke glem den relativt enorme besparelsen i kostbar drift og vedlikehold hvert eneste år dersom du kjører elektrisk!

 34. Hvor er regnestykket som viser at vedlikehold av el-bil er billigere enn andre biler?

 35. Den beste måten å komme seg fra Bygdøy og inn mot byen er uten tvil å sykle — hele året.

 36. Joda. Folket på buss tar litt mindre plass enn syklistene. Men syklister i felt tar ikke så mye plass. Alle bilene tar selvsagt mye mer plass enn på bildet. Uansett har sykkel så mange andre fordeler at man bør velge det.

 37. Uansett idioti å kjøpe bil til nesten 1,5 årslønn, som å kjøpe Tesla med inntekt under 500.000

 38. Alt for mange bruker alt for mye penger på biler de strengt tatt ikke trenger.

 39. Moderne byer bygges for mennesker, ikke for biler. Store veier i byer er rester av feiltenking fra 60- og 70-tallet. Det er ikke plass til mange biler i byene. Areal koster, særlig i byer. Vil du ha areal til å sette fra deg blikkboksen din, så får du betale for det. Ingen grunn til at ande skal betale for deg.

 40. Vet du hva det koster å ta toget? Du kommer veldig langt for noen få hundrelapper. Mye billigere enn å kjøre bil.

 41. Gratulerer med idiotisk amatørpsykologi. Jeg kvittet meg med bilen for 2,5 år siden og har klart meg utmerket uten. Jeg har faktisk aldri savnet den. Men skulle jeg ha hatt bil kunne jeg nok ha kjøpt en Tesla. Men synes uansett det er meningsløst å bruke 700.000 på bil

 42. Meningsløst med en slik subsidiering av el-bilister. Vi betaler moms på mat, klær, sykler og annet. Meningsløst at el-bil er fritatt.

 43. Hvis det er noe poeng med effektavgift bør den være lik uavhengig av drivstoff.

 44. Det er vel naturlig å legge forretningen der markedet finnes. Men jeg er enig i tankegangen for øvrig.
  Svært mange arbeidsplasser/kontorbygg kunne med fordel ha blitt flyttet noen kilometer ut av storbyene.

Comments are closed.