Åpent brev til politiet i Oslo : Mer sykkelhets fra politiet

(Bilde fra Wikimedia commons, merket for gjenbruk, men fotograf ikke oppgitt.)

På bakgrunn av oppslaget i Ditt Oslo “Dette er Oslos «verstingkryss»”, har jeg i dag sendt følgende til Oslo politikammer, på deres offisielle e-postadresse post.oslo@politiet.no:

“I dagens utgave av Ditt Oslo kommer politioverbetjent Hans-Olaf Lier med en rekke påstander om syklister http://www.dittoslo.no/indre-by/nyheter-indre-by/dette-er-oslos-verstingkryss-1.8282193

Til Ditt Oslo sier han:

«Kjører på rødt

Årsaken til påkjørslene er kanskje ikke det en skulle tro.

– Her er det så mange syklister som ikke følger trafikkreglene. De blir for utålmodige og kjører rett over gaten på rødt lys, forteller Lier.

Så hvorfor kjører så mange på rødt?

Inntrykket er at det er lettvint å gjøre det,  mener Lier. Syklistene ser ikke faren i det.  

En annen grunn er at sykling på rødt antakelig har en ringeffekt.

– Noen ser at andre gjør det, og velger derfor å gjøre det selv. Det blir som når vi lærer barna våre å ikke gå over på gaten på rødt lys. De kommer likevel til å krysse gaten på rødt lys, dersom de ser at andre voksne gjør det.»

Vi som sykler er, for å si det enkelt, drittlei av politiets hetsing og motarbeiding av syklister. Jeg har selv gått gjennom det jeg har funnet av rapporten om trafikkulykker i Oslo, og har ikke funnet ett eneste eksempel på at en ulykke kan forklares med at en syklist syklet på rødt lys http://blogg.torvund.net/2010/09/05/trafikkulykker-og-syklister-i-oslo/ Da Transportøkonomisk institutt undersøkte sykling på rødt lys undersøkte de 500 sykkelulykker. Ikke en eneste av disse kunne forklares med at syklisten syklet på rødt https://www.toi.no/getfile.php/Publikasjoner/T%d8I%20rapporter/2006/821-2006/821-2006-rapp-internett.pdf . Av kommentarene til denne fremgår at i løpet av en tiårsperiode ble en syklist drept  i Stockholm ved å sykle på rødt lys, mens syv syklister i samme periode ble drept da de syklet på grønt.

Som vanlig har Oslopolitiet ikke underbygget den påstand som slenges ut. Jeg tror ikke noe på det som sies, ikke denne gangen heller. Jeg krever å få utlevert den dokumentasjon politiet måtte ha på at trafikkulykker skyldes at syklister sykler på rødt lys.

Politiet i Oslo er gjerne maktarrogante i alle spørsmål som gjelder sykling, og bryr seg stort sett verken om å begrunne eller underbygge sine påstander på troverdig måte. Inntil politiet har fremlagt nevnte dokumentasjon, tror jeg ikke noe på det politiet påstår her. Jeg regner med at dette er løgn og løse påstander som vi føyer seg inn i den ubegrunnede syklisthets vi er vant til å høre fra politiet.”

Hvis jeg får noen dokumentasjon fra politiet skal jeg gjøre den tilgjengelig. Men jeg regner ikke med å få noe svar. Maktarrogante som Oslopolitiet er, bryr det seg vanligvis ikke om å svare, og langt mindre underbygge påstander de slenger ut — i alle fall ikke om syklister.

[SLF]