Sykling på rødt lys, ulykker og politiet

Dagens sak i Ditt Oslo kan gi inntrykk av at jeg synes det er greit å sykle på rødt lys.  Selv om man har sitatsjekk, så vet man ikke hva slags overskrift det får, og hvordan hele oppslaget blir.

Jeg synes ikke det er greit å sykle på rødt. Ordentlige syklister sykler ikke på rødt. Og ordentlige syklister bruker lys når de sykler i mørket. Jeg har tidligere redegjort for mitt syn på sykling på rødt lys her.

Men jeg er grundig lei av politiets mobbing av syklister, noe utgangspunktet for denne saken var nok et eksempel på. Syklister som bryter trafikkreglene, særlig ved å sykle på rødt lys, forårsaker ulykker, påsto politi­over­be­tjent Hans-Olaf Lier. Slikt får vi stadig høre. Men det er ikke sant. I alle fall finnes det ikke noen dokumentasjon som underbygger politiets påstander.

Jeg benekter ikke at for mange syklister sykler på rødt lys, og jeg vet selvsagt at det er ulovlig. Jeg hadde ikke blitt overrasket om det hadde vært ulykker som skyldtes syklister som syklet på rødt. Men jeg har lett etter det i tilgjengelig dokumentasjon, og har ikke funnet ren eneste ulykke hvor sykling på rødt var årsaken. Det fant heller ikke Transportøkonomisk Institutt, da de undersøkte sykling på rødt lys. Curt A Lier, som ha bakgrunn fra Oslopolitiet, skrev denne kommentaren på Twitter:

“Når det er sagt, så er det også farlig. I min tid ved Trafikkseksjonen, så jeg flere stygge ulykker som følge av dette.”

Mitt svar er slik det pleier å være: Legg fram dokumentasjon som underbygger dette. Hvis det var flere stygge ulykker, så bør de være dokumentert. Men verken jeg eller TØI har funnet slike ulykker når vi har lett.

Mitt inntrykk av den typiske rødlyssyklist er at han eller hun sykler fram til lyset, ser seg for å sykler over om det er klart. Dette er ikke mer farlig enn å gå på rødt lys, noe som faktisk er tillatt i Norge. Og man utsetter ikke andre for fare. Den typiske rødlysbilist gir gass når han ser at lyset er i ferd med å skifte til rødt, og kjører over på rødt. Dette er farlig. Det var en slik rødlysbilist som kjørte på langrennsløper Kristin Størmer Steira da hun var på treningstur på rulleski i mai i fjor.

Det som forårsaker de alvorlige ulykkene som fører til alvorlig personskade er bilister som ikke overholder vikeplikt for syklister. Det er bilister som har vikeplikt når de kommer inn på vei, i rundkjøringer og ikke minst som svinger til venstre foran møtende syklist fører til mange ulykker. Dette er ganske godt dokumentert.

Dessverre har politiet i slike saker en lei tendens til å ta bilistens parti. Da ishockeytreneren Per Egil Refs­nes ble påkjørt og drept på Tveita, var politiet raskt ute med å si at “syklisten kom i stor fart”, “ble blendet av solen”, osv. Bilisten ble senere dømt for uaktsomt drap, og retten kunne, bl.a. ved hjelp av syklistens sykkelcomputer, dokumenter at han hadde holdt en fart på ca 30 km/t på en vei hvor fartsgrensen var 50 km/t.

Politiet i Tønsberg unnskyldte en bilist som på tilsvarende måte kjørte på en syklist, med at syklisten hadde høy hastighet og at bilisten var blitt blendt av dårlig sikt (noe som selvsagt burde tilsi at bilisten setter ned farten). Den mest absurde politiavgjørelsen i en slik situasjon må være da BMX-syklisten Sebastian Kartfjord ble påkjørt i Sandnes. Han ble påkjørt av en møtende bil som svingte over veien foran Kartfjord for å svinge inn på en sidevei. Slik jeg oppfattet den saken (jeg har også snakket med Sebastian Kartfjord om den ulykken), så er det åpenbart at bilisten hadde vikeplikt. Men politiet vurderte å reise tiltale mot Kartfjord!

I den absurde dommen i Skien tok politiet ut tiltale mot bilisten. Det skal de ha ros for. Men her var det domstolen som sviktet.

Som syklist er min erfaring at det som oftest skaper farlige situasjoner mellom bilist og syklist, er bilister som passerer syklister med alt for liten klaring. Dette er noe vi opplever daglig, og det er mye videodokumentasjon på nettet. Hvis politiet er opptatt av trafikksikkerhet, og da også syklisters trafikksikkerhet, da retter de sin innsats mot bilister som opptrer farlig overfor syklister.

Stasjonssjef på Grønland politistasjon, Kåre Stølen viser til tall fra forsikringsbransjen som han hevder var publisert i Aftenposten i 2012. Men folk fra forsikringsbransjen som DittOslo har spurt, kjenner ikke tallene. Kåre Stølen hevder at det er flaks at ulykkene i det aktuelle krysset ikke har vært verre. Det blir omtrent like meningsfullt som når de viser til mørketall, og ellers annen tåketale. Men politiet er for feige til å diskutere spørsmålet offentlig. Det er ikke noe nytt.

Vi må kunne kreve at politiet har godt grunnlag når de uttaler seg om grupper slik de har gjort i denne saken. Å vise til hva som eventuelt har stått i en avis for et par år siden, og bortforklare med flaks holder ikke. Politiet bør komme seg ut i trafikken på sykkel for å erfare hvordan trafikken er. Man kan ikke bare basere seg på det man ser gjennom bilvinduet og fra skrivebordet.

[SLF]