Bitcoin og Mt Gox — det måtte komme

Den største markedsplassen for Bitcoin, Mt Gox har forsvunnet. Den har hatt problemer med å utbetale penger, og har nå forsvunnet fra nettet. “Take the money and run”, som det også kalles.

Jeg har aldri hatt noen tro på Bitcoin. Dette er en av de viktige grunnene, og det var bare et spørsmål om tid før det måtte komme. Bitcoin er en valuta uten substans, tuftet på tro, håp og kjærlighet. Noen har en naiv tro på at teknologi er svaret på alt, har stor kjærlighet til all avansert og uforståelig teknologi, og håp om at den skal frelse verden. Jeg har i de ca 30 årene jeg har fulgt med på betalingssektoren sett veldig mange eksempler på “The next big thing”, og de fleste er glemt i dag. De hadde mange og trofaste tilhengere til boblene sprakk, om de i det hele tatt kom så langt at de ble blåst opp.

I et seriøst marked er det ikke fritt fram for hvem som helst å etablere finansielle tjenester, f.eks. en markedsplass for “valuta” eller “verdipapirer”. De som skal drive slik virksomhet må ha solid egenkapital, der er sikringsordninger og de står under tilsyn. Mt Gox illustrerer hvorfor. Markedet for Bitcoin har ikke hatt noe av dette, og dermed måtte man vente at det ville falle sammen i nedgangstider.

Skal et slikt marked kunne fungere, må aktørene ha tillit. Det hjelper ikke med avansert verktøy når man ikke har den finansielle styrke og soliditet som kreves for å være i et slikt marked. Skjønt Bitcoin har bekreftet at mange har blind tillit til teknologi. Egentlig vet man vel svært lite om Mt Gox.

Det er naivt å basere seg på anonyme aktører som Mt Gox og en anonym teknologi. Uten en betydelig “market maker” vil et virtuelt verdipapir som Bitcoin ikke kunne overleve. Man må ha en viss tillit til at Bitcoins skal kunne selges og dermed omgjøres til ordentlige penger. Når den største aktøren er borte, hvem skal man da selge til?

Av luft har du kommet, til luft skal du bli og av luft skal nye drømmer gjennoppstå.