E 18, Vestkorridoren

Bilfolket drømmer om ny E 18 fra Lysaker til Slependen, den såkalte Veskorridoren. Egentlig drømmer de sikkert om mye mer motorvei, men denne er aktuell nå. 40 mrd er den nå kostnadsberegnet til. Det dreier seg om ca 10 km motorvei, så prislappen er altså ca 4 mill per meter vei. Det er prisen for ca 20 Munchmuseer, og mye mer enn hva langt viktigere samferdelseprosjekter som ny jernbanetunnel og ny T-banetunnel gjennom Oslo vil koste.

Bompengene kan komme opp i 158 kr. Hvis man ikke slutter med de meningsløse el-bilfordelene, kommer 158 kr i passering til virkelig å sette fart i el-bilsalget. Fritak for bompenger er den fordel elbilbrukerne anses som viktigst om man skal tro deres lobbyistorganisasjon.  Bærum kommer til å bli det nye Malangen, hvor “alle” kjører el-bil for å slippe bompenger. Dermed kommer finansieringen til å rakne.

Man har sukret motorveiutbyggingen ved å hevde at det gir fordel for kollektivtrafikken. På den måten forsøker politikerne å få Oslopakke 3 til å se ut som noe annet enn et motorveiprosjekt. Men nå har det jo kommet fram at bussen er taperen på den nye E18. Og uansett har det ikke lenger noen hensikt å bygge kollektivfelt. De blir bare fylt opp av Teslaer likevel. Ny sykkelekspressvei skal det visst også bli. Noen prøver å få en storstilt motorveiutbygging til å fremstå som et miljøtiltak.

Vegvesenet har beregnet at man vil spare 13 minutter reisetid inn mot Oslo og 19 minutter ut om Vestkorridoren bygges. Det er det ingen grunn til å tro på. Da har man neppe lagt inn i beregningene den økte trafikken som en ny vei vil medføre. Flere filer betyr som regel at køen forblir like lang, men blir spredt på flere filer og blir betydelig bredere. Mange fler kommer til å stå i kø om denne veien bygges.

En ting er åpenbart: Man trenger ikke å bygge ny motorvei for biler med ørten filer for å få bedre forhold for kollektivtrafikk og syklister. Det blir mye billigere å bygge disse uten noen fordyrende motorvei. For kollektivtrafikken er en øking av kapasiteten på jernbanen, med ny togtunnel i Oslo og Ringeriksbanen, ferdigstillelse av Kolsåsbanen og bygging av Fornebubanen langt viktigere enn nye Tesla-felt på E 18. Sykkelekspressvei? Det er bare å gå i gang.

Alle som vil vite, vet at ny og bedre vei fører til økt bilbruk. Man kan ikke bygge seg ut av køproblemene. Plan- og bygningsetaten har slaktet planen, og sier at Oslo ikke tåler trafikken fra en ny E 18. Men Oslopolitikerne har overprøvde egen fagetat og holdt seg til sin “tut- og kjørpolitikk”, og har ikke reist innvendinger mot planen.  Dette kan vi lese:

“Byrådet satser på at kollektivtilbudet blir så bra at biltrafikken stagges naturlig.”

De kunne like gjerne ha skrevet at “Byrådet tror på Julenissen, og satser på at han skal sørge for at folk lar bilen stå og i stedet velger kollketivt”.

Vi får nok noen runder med at “det er urettferdig at bilistene skal betale så mye”. Bilstatssekretær Bård Hoksrud kommer sikkert til å være enig, men får ikke 40 mrd som han kan legge på bordet. Blir det realisert, blir det nok et bompengeprosjekt med FrP i regjering. Dessuten: Hvis ikke bilistene skal betale for motorvei, hvem skal da betale? Syklistene og fotgjengerne?

I Teknisk Ukeblad kan vi lese om interessante utviklingsmuligheter i Fornebubanen kan bety farvel til motorvei gjennom Oslo. Det fremgår riktignok av artikkelen av Vegvesenet er skeptisk til alt annet enn motorvei gjennom Oslo. Men det er lov å håpe på at det synker inn hos politikerne at vi ikke kan akseptere at meget attraktive deler av Oslo ødelegges av en motorvei.

Fornebubanen er beregnet å koste 4,5 mrd i følge denne artikkelen. Det er altså bare ca 11% av det Vestkorridoren er beregnet til å koste. Kan det være særlig tvil om hva som er det fornuftige samferdselsprosjektet som man bør satse på? Vi må vel her ta med en forutsetning om at Bærum må innse at de er en del av en byregion, og ikke en bygd på landet — og må bygge boliger med det som utgangspunkt.

Ny togtunnel og ny T-banetunnel gjennom Oslo er beregnet til å koste opp mot 25 mrd, men her er det ennå ikke foretatt ordentlige beregninger. Legg disse til kostnadene med Fornebubanen, og vi er fortsatt under det Vestkorridoren er beregnet å skulle koste. Dette er prosjekter som vil bidra til å løse mange av samferdselsutfordringene i regionen. Vestkorridoren vil bare bidra til å forsterke dem, ved å mate enda flere biler inn mot Oslo.

Skal Norge noen gang klare å oppfylle klimamålene kan man ikke kaste bort penger på CO2-stimulerende prosjekter som dette.

Vi får bare håpe at kostnadene knekker dette prosjektet og at det blir skrinlagt. Dette må være et av de minst nyttige samferdselsprosjektene som man kan bruke 40 mrd kroner på.

[SLF]