Blir dere ferdig med denne til 17. mai, @gurimelby?

Bogstadveien kan bli ferdig til 17. mai har vi lest. Da er virkelig bil- og parkeringshelvetet løs i den gaten. Jeg skal komme tilbake til Bogstadveien senere. Men som svar på kritikk fordi det ikke er tilrettelagt for sykkel, har du, Guri Melby, sagt at trikk og sykkel ikke er en god kombinasjon. Det har du rett i, selv om det selvsagt burde vært lagt til rette for f.eks. handlende på sykkel likevel.

Hovedsykkelvei_HegdehaugenMen det er ikke noe alterantiv som er tilrettelagt for sykkel. Det er noe som Oslo kommune påstår er en hovedsykkelvei. Kommunen er til og med frekk nok til å markere den som “ferdig” på sitt kart over status på hovedsykkelveinettet. Det kan bare bety at de ansvarlige i Oslo kommune ikke vet hvordan det faktisk er, eller at ambisjonsnivået er så skammelig lavt at man kan si at det ikke finnes noen ambisjoner i det hele tatt. Din forgjenger i byrådsstolen, Ola Elvestuen, uttalte seg noen ganger som om han trodde det eksisterte en sykkelvei i dette området. Jeg håper du vet bedre, Guri Melby.

Når Bogstaveien igjen åpnes for bilkø, bør selvfølgelig også hovedsykkelveien være klar. Den burde egentlig ha vært klar lenge før dere begynte å tenke på å gjøre noe med Bogstadveien. Det er ikke så mye som skal til, bare litt maling, kanskje litt asfalt og noen skilt.

Det burde ikke være noen grunn til at dette ikke skal være mulig å få dette på plass før 17. mai. Bortsett fra mangel på vilje. Denne sykkelstrekningen burde selvsagt ha vært ferdig for lenge siden. Det er bare politisk feighet og mangel på vilje som har hindret at den har blitt ferdigstilt. Politikerne har gitt etter for bilistene som anser parkeringsplasser for hellige områder.

La oss starte med noen ganske selvfølgelige krav vi må kunne stille for at noe skal kunne kalles hovedsykkelvei.

  • I en hovedsykkelvei er syklister prioritert foran alle andre trafikantgrupper.
  • I en hovedsykkelvei er det ikke gateparkering.
  • Dersom en hovedsykkelvei ikke består av separat sykkelvei (eventuelt sykkelvei med fortau, gang- og sykkelvei for dårlig i hovedsykkelvei), må den reguleres slik at det blir minst mulig biltrafikk. Det betyr ikke nødvendigvis at den skal være stengt for biltrafikk, men gjennomkjøring med bil bør f.eks. ikke være mulig (i alle fall ikke lovlig).

Den aktuelle “hovedsykkelveien” stryker på samtlige av disse punkter. Derfor kan den ikke kalles “hovedsykkelvei”, og bør endres til “tilrettelegging mangler” på Oslo kommunes kart over status for hovedsykkelveinettet.

Dette er en liten tilstandsrapport fra en liten søndagstur, blant annet ned denne såkalte “hovedsykkelveien”.

Vi starter ved Kirkeveien. Langt de første ca 70 m av denne strekningen, fram til krysset Jacob Aalls gt, er det sykkelfelt. Bredden er jeg usikker på (hadde ikke med tommestokk/målebånd). Men den er dårlig vedlikeholdt. Og har den farlige idiotløsningen med flere bredder brostein innerst mot fortauet, som gjør den effektive bredden mindre. Denne feilen ble blant annet gjentatt i Uelandsgt for ikke så lenge siden. Så her er det behov for voksenopplæringen i Bymiljøetaten.

WIMG_2845_DxOCa 70 meter var på et vis tilrettelagt for sykling, om enn ikke godt.  Men så er det slutt. I neste kvartal var det parkert syv biler på min venstre side, i tillegg til at det er to handicapplasser som ikke var benyttet.

WIMG_2851_DxOPå andre siden av gaten var det ni parkerte biler. Altså 16 parkeringsplasser, men ingen tilrettelegging for syklister i det kvartalet.

WIMG_2854_DxONår vi svinger inn i Neuberggt, kan vi igjen konstatere at det ikke er noen som helst tilrettelegging for syklister. Men el-biler, det har man funnet grunn til å legge til rette for i hovedsykkelveinettet. Jeg mener at man gir el-bilistene alt for mange fordeler, og at det er helt meningsløst med en politikk som oppfordrer til å kjøre personbil i byen. Men ett bør i alle fall være helt klart: Det er helt uakseptabelt at man prioriterer el-biler foran syklister i det som påstås å være en “hovedsykkelvei”. Få dem vekk!

WIMG_3085_DxOI tillegg har man funnet plass til ytterligere 14 parkeringsplasser på denne siden, i tillegg til de fire el-bilplassene. Men han som sykler, han har man ikke funnet noen grunn til å legge til rette for, selv om Oslo kommune hevder at dette er en ferdig hovedsykkelvei. Tør du se syklister inn i øynene og forsvare dette, Guri Melby?

WIMG_2877_DxOPå den andre siden av veien er det 20 parkeringsplasser. Men han som sykler i den ferdige “hovedsykkelveien” nyter ikke godt av noen  tilrettelegging for syklister.  Dette er et klart eksempel på “Oslo spesial”: Hovedsykkelvei tilrettelagt for parkering.

WIMG_2859_DxOSvinger vi rundt neste hjørne, inn i Professor Dahls gt, er det mer parkering.  Det er vel en 25-30 plasser her, langs Vestkanttorget (eller Amaldus Nilsens plass, som den egentlig heter).

WIMG_2887_DxODe som har sittet bak sitt skrivebord og tenkt hvor de synes folk bør sykle, har nok sittet med et flatt veikart som ikke viser høyder. For de har bestemt seg for at syklistene skal ha en ekstra bakke over det høyeste punktet mellom Slottsparken og Frogner stadion. Alle planleggere og politikere som har ansvar for slikt bør si til seg selv som en del av sitt morgenrituale: Biler har motor. De kan godt ha motbakker og kjøre omveier. Syklister skal ha en vei med minst mulig bakker og minst mulig omveier.  Og man har selvsagt prioritert et 20-tall parkeringsplasser i denne bakken. Syklister? Nei de bryr vi oss ikke om. De har jo fått et skilt som sier at dette er sykkeltrasé, da burde de vel være fornøyde?

WIMG_2896_DxOOver toppen har de i det minste skiltet med “All stans forbudt” på den ene siden. Men man bør selvsagt fjerne parkeringen på den andre siden også, og legge til rette for syklister.

WIMG_2905_DxOKommer man nedenfra, er denne strekningen skiltet “Forbudt for motorkjøretøyer”. Da jeg var her denne gangen, var det ingen biler som kjørte her. Men jeg har sett ganske mange biler kjøre her tidligere, så det er ikke et skilt som blir veldig respektert.

Så vidt jeg vet ville man fra Oslo kommune regulere denne strekningen til toveistrafikk for syklister, og enveiskjørt nedover for annen trafikk. Men det er dessverre fortsatt slik at Oslopolitiet har skiltmyndighet i denne byen. Det sykkelfiendtlige politiet motsatte seg selvsagt dette. Dermed endte det med dette kompromisset.

WIMG_2914_DxOVidere nedover: Ytterligere ti parkerte biler, fortsatt ingen tilrettelegging for syklister.

WIMG_2911_DxODer veien går over til å hete Uranienborgveien, nedenfor Holtegata, er den ganske smal. Her er det neppe plass til sykkelfelt og biltrafikk i begge retninger. Det bør det være enkelt å løse ved å gjøre denne strekningen enveiskjørt for bilister, eventuelt ved å stenge den for bilister.

Dette er hovedsykkelvei, og da bør den reguleres slik at den ikke fungerer som gjennomkjøringsvei for bilister. Om den bør enveiskjøres opp eller ned, har jeg ikke noen klar mening om. Men antagligvis oppover, siden Professor Dahls gt er enveiskjørt mellom Daas gate og Hegdehaugsveien. Handelsstanden i Bogstaveien har ivret sånn etter å få biltrafikk, så la dem få det. Send biltrafikken gjennom Bogstaveien (selv om det er dumt at trikken vil bli stående fast i bilkø).

WIMG_2923_DxOVidere nedover mot Parkveien er der fortsatt gateparkering, ca 20 plasser. De må selvsagt også bort.

WIMG_2932_DxODe Bymiljøetaten bør kunne klare å få til allerede i løpet av mandagen er å fjerne løgnene fra kartet. Denne strekningen må merkes som “tilrettelegging mangler”. Jeg er i alle fall ikke i stand til å se noen tilrettelegging her, med mindre Bymiljøetaten synes det er tilstrekkelig med ca 70 m sykkelfelt i Middelthuns gt.

Så får man våge å sette seg et litt hårete mål, stålsette seg for det bråket som man vet kommer når folk mister parkeringsplassene til de hellige bilene. Kanskje får vi ny lysmesser som requiem over tapte parkeringsplasser her også. Så er det bare å gå i gang med merkingen.

[SLF]