Hovedsykkelveinettet, en tvangstanke for politikerne

Oslo har hatt planer om å bygge et hovedsykkelveinett siden 1977.  Det var dette året jeg flyttet til Oslo. I alle de år jeg har bodd i Oslo har vi blitt lovet at hovedsykkelveinettet skal være på plass om ca fem år.

Nå, snart 40 år etter, er fortsatt ikke mer enn halvparten ferdig. Man blir ikke imponert over oslopolitikernes handlekraft og gjennomføringsevne. I løpet av den tiden hovedsykkelveinettet ikke har blitt bygget ut, har det blitt gjennomført en lang rekke andre store samferdselsprosjekter. Så man kan hvis man vil. Men de ansvarlige har åpenbart ikke villet når det gjelder hovedsykkelveinettet.

Continue reading Hovedsykkelveinettet, en tvangstanke for politikerne