Det er vår. Finn fram sykkelen og kom deg ut på veien!

Ende­lig går det mot vår. I vår del av lan­det har vin­te­ren i år vært used­van­lig kort, og noen vil mene at det har vært vår lenge.

WIMG_8439_DxOFor alle de som ikke har syk­let hele vin­te­ren, er det tid for å hen­te fram syk­ke­len, gi den en vår­puss og star­te en ny syk­kel­ses­ong. Til tross for tom­me løf­ter og dår­lig til­rette­leg­ging, blir det hel­dig­vis fler syk­lis­ter for hvert år. Mye kan tyde på at fle­re vil vel­ge syk­ke­len i 2014 enn i 2013. Hel­dig­vis går det litt frem­over, også i Oslo.

Con­ti­nue read­ing Det er vår. Finn fram syk­ke­len og kom deg ut på vei­en!