Hvorfor bruker jeg ikke alltid gang- og sykkelvei m.m?

Noen utgangspunkter

Før jeg begynner vil jeg fastslå dette utgangspunktet: Vanligvis velger jeg sykkelfelt, sykkelvei eller gang- og sykkelvei når dette finnes. Når jeg i praksis som regel ikke bruker sykkelvei eller sykkelfelt når jeg sykler, så skyldes det at det ikke finnes slike der jeg pleier å sykle. Det er faktisk hovedproblemet: Langs de fleste veier er det ikke tilrettelagt for sykling.

Som de fleste andre som sykler, er jeg først og fremst opptatt av å komme dit jeg skal på en rask og hensiktsmessig måte. Folk som sykler til og fra jobb har ikke noe bedre tid enn de som velger andre fremkomstmidler. En viktig grunn til å velge sykkel er at det ofte er den raskeste og greieste måten å komme seg fram på. Vi er ikke på tur. Vi velger selvsagt raskeste vei, selv om noen velger enkelte omveier hvor bilistene ikke utsetter dem for like stor fare.

Continue reading Hvorfor bruker jeg ikke alltid gang- og sykkelvei m.m?