Nye bysykler – noen muligheter

Oslo har bedt om anbud på nye bysykler. Neste år skal alle bysykler skrotes, kan vi lese. Man vil øke antallet. Det er bra. Bysyklene er populære. For oss som sykler daglig på egne sykler er de et nyttig supplement når det av en eller annen grunn ikke passer å ha med egen sykkel.

Jeg liker ikke kommunens fikse idé om at reklame skal finansiere alt mulig. Reklame er visuell forsøpling i byen. Mens man ellers prøver å føre kamp mot tagging, er moralen her at man kan gjøre hva man vil, så lenge man betaler. Trafikkhindre på fortau er åpenbart greit når det pakkes inn i nytale og kalles “bymøbler”. Dessuten må vi vel snart nå et metningspunkt for slik reklame?

Jeg synes også det er uheldig at man gjør slike kontrakter kortsiktige, uten at det er angitt konkret hvor lenge de skal vare. Det kan ikke være god samfunnsøkonomi i at man må foreta betydelige investeringer med kort tidshorisont.

Continue reading Nye bysykler – noen muligheter

Forbikjøring av syklister

Temaet her er forbikjøring av syklister som befinner seg i vanlig kjørefelt, og som blir forbikjørt av motorkjøretøy. I prinsippet gjelder det samme også ved forbikjøring på sykkelvei og gang- og sykkelvei, og ved forbikjøring med sykkel. Hovedutfordringen er likevel bilister som kjører forbi syklister.

Først er det grunn til å minne om grunnregelen for trafikk i vegtrafikkloven § 3.

“Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.”

Denne gjelder for alle trafikkanter: Bilister, fotgjengere og selvfølgelig syklister.

Mer spesifikke bestemmelser om forbikjøring finner vi i trafikkreglene § 12.

Continue reading Forbikjøring av syklister

Påkjørsel av syklist på Hønefoss

Ringerikets blad meldte 25. april om at en syklist, en 15 år gammel jente, var påkjørt av en bilist. Skjønt de meldte ikke det. I media er slike biler stort sett førerløse. De meldte at jenta var påkjørt av bil. Slik fjerner man personen fra hendelsen og uansvarliggjør føreren. Men jeg regner med at det var en fører i bilen, slik at hun ble påkjørt av en bilist.

Jeg skal ikke gjøre noe forsøk på å fordele skyld. Som så alt for ofte har avisen bare en veldig upresis beskrivelse av hendelsesforløpet. Det er derfor ikke mulig å vite hva som skjedde om vi baserer oss på avisomtalen. Mange journalister gjør en slett jobb når de skriver om slike hendelser, og det har også den journalisten om skrev dette gjort. Men siden jeg nettopp skrev et innlegg om syklister og vikeplikt, er det fristende å se litt på denne hendelsen.

Continue reading Påkjørsel av syklist på Hønefoss

Politioverbetjent Hans Olav Lier hetser syklister igjen — holdningsendringer er nødvendig i @politietoslo

[Foto: Petter Fiskerstrand, Wikimwedia commons  (https://no.wikipedia.org/wiki/…] Dette ble skrevet for en del uker siden, omtrent da Teknisk ukeblad publiserte artikkelen. Av ulike grunner valgte jeg da ikke å publisere dette, og siden løp tiden fra saken. Grunnen til at jeg nå henter dette fram og publiserer det, er en diskusjon om politiet og syklister på Twitter. Spørsmålet er for stort til å behandles på 140 tegn, og derfor publiserer jeg dette som en slags kommentar til den debatten.

Vil Oslo la sykkelpolitiet gå undercover for å avsløre grisekjøring? spør Teknisk Ukeblad, med utgangspunkt i hvordan politiet i Houston forsøker å ta bilister som kan skade syklister.

Nok en gang er det politioverbetjent Hans Olav Lier, fagansvarlig for polititjeneste på vei ved Grønland politistasjon, som svarer på vegne av politiet. Jeg lurer på hvordan de som uttaler seg til pressen på politiets vegne velges ut. Continue reading Politioverbetjent Hans Olav Lier hetser syklister igjen — holdningsendringer er nødvendig i @politietoslo

Syklister og vikeplikt

Syklister er trafikkens pariakaste. Den gjennomgående holdningen i alle fall de siste 70 årene, synes å ha vært at sykkel representerer det umoderne, som bør erstattes av det moderne (dvs bil). Trafikkregler og veiutforming synes å ha vært utformet for å bidra til dette. Vi sto nederst på rangstigen da trafikkreglene ble utformet, og har stort sett vikeplikt for alt og alle. Når trafikkløsninger planlegges, står vi gjerne ikke en gang nederst på rangstigen. Vi står utenfor, og blir gang på gang “glemt”. Denne gangen tar jeg for meg vikepliktsreglene.

Syklister er kjørende. Det sies faktisk ikke uttrykkelig i trafikkreglene, men det fremgår klart av f.eks. § 4 nr 1 hvor det står “Andre kjørende enn syklende må ikke …”, og i § 5 nr 2, hvor det står “Sykkel eller annet kjøretøy som ikke er motorvogn …”. Som kjørende er vår plass i utgangspunktet i kjørebanen. Holder vi oss der, gjelder de allminnelige vikepliktsregler også for syklister: Sykler man i kjørebanen på en forkjørsvei har kryssende trafikk vikeplikt, uansett hvor de kommer fra.

Continue reading Syklister og vikeplikt

En trist twitter-serie om sykling i Oslo

Tirsdag 22. april kunne vi lese følgende triste serie av twitter-meldinger om å sykle i Oslo.

Det startet med at skrev dette:

“Da har jeg kjøpt månedskort igjen. Er rett og slett redd for å sykle gjennom Oslo sentrum.

En av Oslos erfarne bysyklister, @morten_lode, fulgte opp:

trist å høre! Hvor skal du til og fra? Kanskje noen kan hjelpe deg med å finne en tryggere rute?”

fortsatte:

tar gjerne i mot tips! Skal fra Marienlyst/Majorstuen til Barcode i Bjørvika. Nesten vanskeligst tilbake…”

Morten How Lode fulgte opp igjen:

“Noen som kan hjelpe med trygg rute for fra Marienlyst/Majorstuen til Barcode i Bjørvika?

Jeg var nok ikke den eneste som forsøkte å tenke ut en rute som vi kunne anbefale til en som ønsket å sykle trygt fra den ene kanten av det som må regnes som Oslo sentrum til den andre, om vi ser litt stort på det. Selv klarte jeg ikke å komme med noen gode forslag.

Continue reading En trist twitter-serie om sykling i Oslo

Sven Egil Omdal: Paris, en veiviser

9788243008045Guidebøker kan være nyttige, men er ofte kjedelige. Jeg pleier å bla i dem og slå opp i dem, men sjelden lese dem i sammenheng. Dessuten ble jeg skeptisk til profesjonelle guidebøker etter å ha lest boken Smile When You’re Lying. Derfor er jeg glad for at Sven Egil Omdals bok, Paris. En veiviser, ikke er en guidebok i vanlig forstand. Det er en personlig bok om hvorfor Sven Egil Omdal elsker å besøke Paris, med mange gode tips om hvordan vi andre kan få mye ut av besøk i byen.

Boken er basert på hans erfaringer etter utallige besøk i byen, supplert med noen tips fra folk han stoler på. Den er preget av forfatterens interesser, og utgir seg på ingen måte for å være en komplett guide. Han skriver f.eks. at moter og shopping ikke er innenfor hans interessefelt, så den som vil ha en guide til dette må søke informasjon andre steder. Selv deler jeg hans manglende interesse for dette, og savner det derfor ikke.

Continue reading Sven Egil Omdal: Paris, en veiviser

Rettigheter til plankart? Feil fra Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten

Går man inn på Oslo kommunes nettsider for kart over reguleringsplaner, kan vi lese følgende under overskriften “Vilkår”:

“Rettighetshaver til kart og bilder er Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten.

Rettigheter til kart og bilder er beskyttet av Åndsverksloven og Katalogvernloven. Kartene og bildene som vises på denne siden kan ikke kopieres, mangfoldiggjøres eller distribueres uten avtale med rettighetshaver.

Kommunen har intet ansvar for nøyaktighet, pålitelighet eller fullstendighet i informasjon tilgjengeliggjort i tjenesten, eller for følgeskader som skyldes bruk av informasjon eller tekniske avbrudd i tjenesten.

Kartopplysninger som kreves ved omsetning av eiendommer, bestilles hos kommunen.

Kart til plan- og byggesaker må kjøpes via Bestillingstjenesten, Infoland eller Kundesenteret.”

Jeg vet ikke hvem som har ansvaret for den formuleringen. Men den eller de burde skaffe seg noen grunnleggende kunnskaper om opphavsrett, eller skaffe seg noen rådgivere som kan dette. I åndsverkloven § 9 står det:

Continue reading Rettigheter til plankart? Feil fra Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten

En trafikkforsker synser om syklister

Jeg hoppet litt i stolen i dag morges, da en trafikkforsker mente at mange syklister opptrådte på måter som er skremmende for fotgjengere. Saken finnes også på NRKs nettsider, med overskriften “Kulturen har blitt slik at JEG skal fram”.

Jeg har for lenge siden blitt lei av medieoppslag av typen “Forsker mener at …”. Det er ofte mye synsing, og lite forskning bak mange slike oppslag. Man vil gjerne gi synsingen litt ekstra tyngde ved å vise til at den kommer fra en forsker.

Continue reading En trafikkforsker synser om syklister

Få bilene ut av sykkelveien langs Frognerstranden

Et sikkert og hyggelig vårtegn er at folk finner fram syklene sine og drar på sykkeltur, f.eks. ved å følge sykkelveien langs Frognerstranden i retning Bygdøy. Et annet, og langt mindre hyggelig vårtegn, er at båtfolket kjører bil på denne sykkelveien. De må selvfølgelig kjøre helt til båten.

Det er gang- og sykkelvei, heldigvis utformet som sykkelvei med fortau. Det er antagelig Norges mest trafikkerte sykkelvei. Allerede i 2010 var det i juni måned nesten 4.000 syklister pr døgn. I dag er det ganske sikkert mange fler. Selv om det er en sykkelvei av høy standard etter norske forhold er den altfor smal.

Continue reading Få bilene ut av sykkelveien langs Frognerstranden