Kan vi nekte studenter og andre å gjøre opptak av forelesninger?

[Bilde på toppen: Foto Johan Roed, CC BY-NC-SA 2.0.] Dette er et spørsmål jeg får ganske ofte: Kan vi som forelesere nekte studenter (eller andre) å gjøre opptak av våre forelesninger? Jeg har tidligere skrevet om tilgjengeliggjøring av forelesninger ved podcast m.m., men da uten å gå inn på de juridiske problemstillingene.

Dette er ikke først og fremst et opphavsrettsspørsmål. Et opptak av en fremføring vil innebære at man fremstiller et eksemplar av det som fremføres, f.eks. en forelesning. Men dersom studenter gjør opptak til eget bruk, vil det være en eksemplarfremstilling til privat bruk, som er tillatt i medhold av åndsverksloven § 12. Det er de samme reglene som gjelder både for lydopptak og videoopptak.

Continue reading Kan vi nekte studenter og andre å gjøre opptak av forelesninger?