Få bilene ut av sykkelveien langs Frognerstranden

Et sikkert og hyggelig vårtegn er at folk finner fram syklene sine og drar på sykkeltur, f.eks. ved å følge sykkelveien langs Frognerstranden i retning Bygdøy. Et annet, og langt mindre hyggelig vårtegn, er at båtfolket kjører bil på denne sykkelveien. De må selvfølgelig kjøre helt til båten.

Det er gang- og sykkelvei, heldigvis utformet som sykkelvei med fortau. Det er antagelig Norges mest trafikkerte sykkelvei. Allerede i 2010 var det i juni måned nesten 4.000 syklister pr døgn. I dag er det ganske sikkert mange fler. Selv om det er en sykkelvei av høy standard etter norske forhold er den altfor smal.

Continue reading Få bilene ut av sykkelveien langs Frognerstranden