En trafikkforsker synser om syklister

Jeg hop­pet litt i sto­len i dag mor­ges, da en tra­fikk­fors­ker men­te at man­ge syk­lis­ter opp­tråd­te på måter som er skrem­men­de for fot­gjen­ge­re. Saken fin­nes også på NRKs nett­si­der, med over­skrif­ten “Kul­tu­ren har blitt slik at JEG skal fram”.

Jeg har for len­ge siden blitt lei av medie­opp­slag av typen “Fors­ker mener at …”. Det er ofte mye syn­sing, og lite forsk­ning bak man­ge sli­ke opp­slag. Man vil gjer­ne gi syn­sin­gen litt eks­tra tyng­de ved å vise til at den kom­mer fra en forsker.

Con­ti­nue read­ing En tra­fikk­fors­ker syn­ser om syk­lis­ter