Rettigheter til plankart? Feil fra Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten

Går man inn på Oslo kommunes nettsider for kart over reguleringsplaner, kan vi lese følgende under overskriften “Vilkår”:

“Rettighetshaver til kart og bilder er Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten.

Rettigheter til kart og bilder er beskyttet av Åndsverksloven og Katalogvernloven. Kartene og bildene som vises på denne siden kan ikke kopieres, mangfoldiggjøres eller distribueres uten avtale med rettighetshaver.

Kommunen har intet ansvar for nøyaktighet, pålitelighet eller fullstendighet i informasjon tilgjengeliggjort i tjenesten, eller for følgeskader som skyldes bruk av informasjon eller tekniske avbrudd i tjenesten.

Kartopplysninger som kreves ved omsetning av eiendommer, bestilles hos kommunen.

Kart til plan- og byggesaker må kjøpes via Bestillingstjenesten, Infoland eller Kundesenteret.”

Jeg vet ikke hvem som har ansvaret for den formuleringen. Men den eller de burde skaffe seg noen grunnleggende kunnskaper om opphavsrett, eller skaffe seg noen rådgivere som kan dette. I åndsverkloven § 9 står det:

Continue reading Rettigheter til plankart? Feil fra Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten