Syklister og vikeplikt

Syklister er trafikkens pariakaste. Den gjennomgående holdningen i alle fall de siste 70 årene, synes å ha vært at sykkel representerer det umoderne, som bør erstattes av det moderne (dvs bil). Trafikkregler og veiutforming synes å ha vært utformet for å bidra til dette. Vi sto nederst på rangstigen da trafikkreglene ble utformet, og har stort sett vikeplikt for alt og alle. Når trafikkløsninger planlegges, står vi gjerne ikke en gang nederst på rangstigen. Vi står utenfor, og blir gang på gang “glemt”. Denne gangen tar jeg for meg vikepliktsreglene.

Syklister er kjørende. Det sies faktisk ikke uttrykkelig i trafikkreglene, men det fremgår klart av f.eks. § 4 nr 1 hvor det står “Andre kjørende enn syklende må ikke …”, og i § 5 nr 2, hvor det står “Sykkel eller annet kjøretøy som ikke er motorvogn …”. Som kjørende er vår plass i utgangspunktet i kjørebanen. Holder vi oss der, gjelder de allminnelige vikepliktsregler også for syklister: Sykler man i kjørebanen på en forkjørsvei har kryssende trafikk vikeplikt, uansett hvor de kommer fra.

Continue reading Syklister og vikeplikt

En trist twitter-serie om sykling i Oslo

Tirsdag 22. april kunne vi lese følgende triste serie av twitter-meldinger om å sykle i Oslo.

Det startet med at skrev dette:

“Da har jeg kjøpt månedskort igjen. Er rett og slett redd for å sykle gjennom Oslo sentrum.

En av Oslos erfarne bysyklister, @morten_lode, fulgte opp:

trist å høre! Hvor skal du til og fra? Kanskje noen kan hjelpe deg med å finne en tryggere rute?”

fortsatte:

tar gjerne i mot tips! Skal fra Marienlyst/Majorstuen til Barcode i Bjørvika. Nesten vanskeligst tilbake…”

Morten How Lode fulgte opp igjen:

“Noen som kan hjelpe med trygg rute for fra Marienlyst/Majorstuen til Barcode i Bjørvika?

Jeg var nok ikke den eneste som forsøkte å tenke ut en rute som vi kunne anbefale til en som ønsket å sykle trygt fra den ene kanten av det som må regnes som Oslo sentrum til den andre, om vi ser litt stort på det. Selv klarte jeg ikke å komme med noen gode forslag.

Continue reading En trist twitter-serie om sykling i Oslo