Politioverbetjent Hans Olav Lier hetser syklister igjen — holdningsendringer er nødvendig i @politietoslo

[Foto: Petter Fiskerstrand, Wikimwedia commons  (https://no.wikipedia.org/wiki/…] Dette ble skrevet for en del uker siden, omtrent da Teknisk ukeblad publiserte artikkelen. Av ulike grunner valgte jeg da ikke å publisere dette, og siden løp tiden fra saken. Grunnen til at jeg nå henter dette fram og publiserer det, er en diskusjon om politiet og syklister på Twitter. Spørsmålet er for stort til å behandles på 140 tegn, og derfor publiserer jeg dette som en slags kommentar til den debatten.

Vil Oslo la sykkelpolitiet gå undercover for å avsløre grisekjøring? spør Teknisk Ukeblad, med utgangspunkt i hvordan politiet i Houston forsøker å ta bilister som kan skade syklister.

Nok en gang er det politioverbetjent Hans Olav Lier, fagansvarlig for polititjeneste på vei ved Grønland politistasjon, som svarer på vegne av politiet. Jeg lurer på hvordan de som uttaler seg til pressen på politiets vegne velges ut.

“Dette vil vi nok aldri oppleve i Norge. Du vil aldri se politifolk kle seg i sivil og sykle rundt i byen på denne måten”

sier Hans Olav Lier.

Nei, det hadde vi vel ikke trodd at de ville gjøre. At politiet opptrer i sivil er ikke noe nytt, og er ikke akkurat det jeg vil regne for å “gå undercover”. Men at politiet skulle vise noen form for interesse for, eller kreativitet i å luke bilister som opptrer hensynsløst og farlig ovefor syklister ut av trafikken, det ville vært en sensasjon og en stor nyhet. Hans Olav Lier & co er nok mer opptatt av å ha kontroller for å bøtlegge syklister. For politiet er syklister uønskede og brysomme elementer i trafikken.

Hans Olav Lier peker på andre tiltak, og understreker at det er viktig å bygge ut sykkelfelt og sykkelstier, og at bilistene må ta hensyn til syklistene. Det er det neppe mange som er uenige i, selv om det er litt lettvint av politiet å peke på noe de selv ikke har ansvaret for. Skjønt det er grunn til å minne om at politiet har vært en sabotør når det gjelder å legge til rette for sykling i Oslo. Mye av det verste i Oslo er det politiet som har direkte ansvar for, ved at de har misbrukt sin skiltmyndighet til å påtvinge byen dårlige løsninger, og å hindre gode.

Men det tar ikke lang tid før den sedvanlige sykkelhestingen kommer til overflaten hos Hans Olav Lier, slik vi er vant til å se den fra politiet. Han fortsetter: “Vi har erfaring med at syklistene glemmer at de er kjørende.”

Jeg tror ikke så mange syklister glemmer at de er kjørende. Men det skal innrømmes at noen sykler fortere og mindre hensynsfullt på fortau enn de burde gjøre. Det er en konsekvens av at politikerne skjøv problemet med dårlig tilrettelegging for sykling over på fotgjengerne ved å tillate sykling på fortau. I dagens Norge kan syklister helt lovlig skifte mellom fotgjengerområder og kjørefelt. Som syklist er man mellom barken og veden, og man velger det som passer best der og da. Det er ikke noe å anbefale. Men det er en konsekvens av politikernes valg og forsømmelser. Resultatet er ikke godt.

Men det blir mye verre. Han kommer trekkende med at det er store mørketall. Mørketall er en omskriving for at de ikke vet, men at de gjetter og synser. Og de sørger selvsagt for å svartmale, slik at mørketallene skal fremstå som mye mørkere enn de sannsynligvis er.

Hans Olav Lier fortsetter:

“Det er utrolig mye av det jeg vil kalle “selvskading”. Det vil si at mange syklister skader seg fordi de ikke følger med. De koliderer i fortauskanter, gjerder og parkerte biler, og kjører sykkelhjulene ned i trikkeskinner. Slike ulykker blir ikke registrert, eller bare registrert hos legevakten. Men det vi med sikkerhet kan si er at slike ulykker fører til mange tapte dagsverk og studiedager på arbedsplasser og skoler.”

Selvskading? Hva foregår inne i hodet til en som kan finne på å si noe slikt? Er det en internkonkurranse i politiet om å finne på nye uttryk for å hetse syklister? Nå tror jeg ikke syklister er så klønete som Hans Olav Lier her gir inntrykk av. Og uansett er det ikke verre enn når folk selvskader seg når de f.eks. går på ski. Man treffer kanskje et tre, eller faller fordi man ikke har god nok kontroll. Jeg faller nok oftere på ski enn jeg faller på sykkel, i alle fall relativt til antall kilometer. Men jeg rapporterer da ikke til politiet om jeg har falt på ski og kanskje fått et blåmerke, like lite som jeg ville finne på å rapportere det om jeg skulle falle på sykkel og få noen skrubbsår. Jeg ville nok ikke ha gått til politiet om jeg skulle ha brukket en finger eller en arm, heller.

Og hvordan kan denne Hans Olav Lier ha noen kunnskap om “selvskadingsulykker” som ikke rapporteres? Det enkle svaret er at det kan han ikke vite, så dette er ikke annet enn gjetninger.

På spørsmål om han har oversikt over hvor ofte syklistene har skylden og hvor ofte bilistene har skylden, svarer Hans Olav Lier:

“Jeg har ikke den statistikken foran meg. Men det må to til for å danse tango, altså at det må to til for å skape en ulykke. Men fasiten er uansett at syklisten får det vondere enn bilisten. Derfor må syklistene tenke seg om. Selv om de har retten på sin side, trenger de ikke alltid stå på den retten.”

Nei, han har selvsagt ikke statistikken foran seg. Det er ikke lenge siden sist denne politioverbetjent Hans Olav Lier sist var ute og hetset syklister. Han kunne ikke dokumentere sine påstander da heller. Hva med å sjekke fakta før du på nytt uttaler deg til media, Hans Olav Lier?

Politiet synes alltid å være ute av stand til å underbygge og dokumentere sine påstander når de uttaler seg om syklister. Jeg får gjenta det jeg har skrevet noen ganger før: Hvis politiet har data som tilsier at alt annet som foreligger av dokumentasjon om dette, da får de de legge fra sin dokumentasjon, ikke bare slenge ut påstander “uten å ha statistikken for hånden”. Jeg ser ingen grunn til å tro på politiet i slike spørsmål når de ikke kan underbygge det de sier.

Men han peker også på en ikke uvanlig situasjon:

“Der bilister har vikeplikt for syklister som kommer fra høyre. Dette er situasjoner der mange bilister er altfor dårlige til å tenke at syklistene har forkjørsrett. “

Vi kunne ha lagt til de tilfellene hvor syklisten kommer på forkjørsvei, og bilisten ikke overholder sin vikeplikt. Og at bilister svinger til venstre foran møtende syklist. At bilisten ikke overholder vikeplikten for syklister er en av de viktigste årsaker til ulykker som fører til alvorlige skader. Men det er likevel utenkelig at politiet vil opptre i sivil for å kontrollere bilister som kjører på måte som utsetter syklister for fare, sier altså denne Hans Olav Lier.

Han fortsetter:

“I andre tilfeller kan det være syklistene som har skylda. Han viser til at noen syklister prøver å benytte seg av en del fordeler som fotgjengerne har. Som når noen syklister tror det er lov å sykle mot enveiskjøring.

– De har gjerne hørt at det er lov noen steder i byen. Dermed vrir de det til at det er lov også andre steder. Men dette er altså kun lov i ett prosjekt nede i sentrum av Oslo.

– Men har du forståelse for at syklister vil si at det er nødvendig å bryte trafikkreglene for å sørge for sin egen sikkerhet i en by som ikke er tilrettelagt for sykling. For eksempel ved å sykle på rødt for å komme seg foran bilene og unngå å bli sneiet av bilister?

– Nei, jeg har ingen forståelse for slike argumenter. I den grad de skal bryte loven, må det være ved nødverge eller nødrett, ikke for eget forgodtfinnende. Det går på holdninger igjen.”

Ordnung muss sein!

Jeg har sagt det før, og jeg gjentar det gjerne: Jeg sykler mot enveiskjøring omtrent hver dag, som regel flere ganger om dagen.  Forklaringen er ikke slik som Hans Olav Lier synes å tro, at jeg har hørt at det er lov noen steder i byen. Jeg syklet slik lenge før politiet måtte bite i det som for dem fremsto som et veldig surt eple, og tillate slik sykling i to gater.

enveiskjoring_untatt_2Ofte er enveisregulering brukt for trafikksanering, slik at man hindrer bilister i å kunne bruke typiske boliggater til gjennomkjøring i forsøk på å avansere noen plasser i køen. Det finnes ingen fornuftig grunn til at slik enveiskjøring også skal gjelde for syklister. I andre land er det helt vanlig at det er tillatt for syklister å sykle i begge retninger i ellers enveiskjørte gater. Det fungerer utmerket. Når det finnes så få gater som er regulert på denne måten i Oslo, til tross for at det er tillatt å regulere gater på denne måten, skyldes dette at Oslopolitiet har misbrukt sin skiltmyndighet til å stanse så godt som alle forsøk. Oslopolitiet lider av læringsvegring, og vil heller basere seg på egen frykt og egne fordommer, enn på kunnskap fra andre steder. I tillegg viser Oslopolitiet stor omsorg for bilister.

Jeg kjenner ikke til noen ulykker som kan forklares med at syklisten syklet mot en enveiskjørt gate. Det er konstateringen av at det ofte er tryggere å kjøre mot enn med bilens kjøreretning, og at det ikke var ulykker som følge av sykling mot enveiskjøring som har gjort at mange land har gjort dette til hovedregel. Vi skal ikke lenger enn til Lillestrøm for å se ganske mange eksempler på slik regulering. politiet i Bergen ser heller ikke ut til å være like bakstreversk som politiet i Oslo, siden man i Bergen i større grad vil åpne opp for sykling i begge retninger i ellers enveiskjørte gater. Når bare politiet mister skiltmyndigheten er det håp om at også Oslo får en fornuftig regulering på dette området!

WIMG_3287_DxOMan finner i verste fall svært få eksempler på ulykker som skyldes at syklister syklet på rødt lys. Da Transportøkonomisk institutt hadde et forskningsprosjekt hvor de studerte sykling mot rødt lys, gikk de gjennom et stort antall ulykker uten å finne en eneste ulykke som skyldtes at syklisten syklet på rødt. [Men politiet nevnte nylig en ulykke som så ut til å skyldes sykling på rødt lys. Så nå har de i alle fall ett dokumenterbart tilfelle.]

Uansett: Det han holder fram som eksempler på at syklisten har skylden er påstander han ikke har dekning for. Det nytter ikke å vise til at han ikke har statistikken for hånden. Politioverbetjent Hans Olav Lier kunne ikke underbygge sine påstander sist han var ute og hetset syklister. Da var det stasjonssjef på Grønland politistasjon, Kåre Stølen, som  måtte ut og forsvare politioverbetjent Hans Olav Liers uttalelser, og Stølen viste til noe statistikk som visstnok skulle ha vært referert i Aftenposten, men som ikke handlet om det Lier og Stølen uttalte seg om. Ikke særlig seriøst forhold til fakta på Grønland politistasjon.  Men den gangen ville ikke Kåre Stølen diskutere dette offentlig. Det vil vel ikke han eller Hans Olav Lien denne gangen heller. Politiet bekrefter sin maktarroganse ved verken å underbygge eller diskutere sine påstander.

Det fortsetter:

Men kunne ikke dere vært mer på hugget og ta bilister som utsetter syklistene for fare?

– Det gjør vi også. Når vi er på jobb og kjører gjennom Grønlandsleiret i Oslo der det er sykkelfelt på begge sider, er det biler som stanser og parkerer i sykkelfeltene. Da smeller vi til med gebyrer med en gang.”

Hans Olav Lier har kanskje statistikk på hvor mange bøter politiet har skrevet ut til bilister som stanser og parkerer i sykkelfelt? Jeg har sett at Bymiljøetaten skriver ut gebyrer, men aldri politiet. Statsistikk takk, Hans Olav Lier! Politiet kunne ta en tur og ta seg av alle de som f.eks. kjører bil på sykkelveien langs Frognerstranden. Det er utenfor Bymiljøetatens kompetanse, så det er noe politiet må ta seg av. Men det eneste jeg vet om politiet på den strekningen, er at de meget motvillig satte opp skiltene som sier at det er gang- og sykkelvei, “for da kunne jo ikke båtfolket kjøre til båtene”. Politiet hadde større omsorg for båtfolk og bilister enn for syklister, selv på en gang- og sykkelvei.

Det hele slutter med dette:

“Politioverbetjent Hans Olav Lier på sin side vil ikke kommentere hvilke store grep han mener ville vært nødvendig for å gjøre Oslo til en mer sykkelvennlig by, og viser til at dette får være opp til politikerne.”

Det er politikerne som har hovedansvaret. Men til nå har politiet sabotert politiske vedtak i sin omsorg for bilister. Det minste politiet kunne gjøre var å slutte å sabotere gode løsninger, slik de til nå har gjort. Men vi får håpe at det ikke går lang tid før politiet i Oslo blir ribbet for sin skiltmyndighet, slik at de ikke lenger vil ha kompetanse til å blokkere demokratisk fattede vedtak.

De holdning man ser i politiet når de uttaler seg om syklister er skremmende. Hans Olav Lier og en del av hans politikolleger burde få kjøreforbud både for bil og motorsykkel, og tvinges til å bevege seg rundt i byen på sykkel. Dessuten trengs det en holdningskampanje internt i politet.

Politiet feilinformerer om trafikkregler

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.